Blog

Fijne vakantie!

De vakantieperiode nadert met rasse schreden. Hoewel ik iedereen nu al een bijzonder prettige vakantie toewens, zal ik de komende dagen toch nog wat mensen moeten teleurstellen voordat ze naar hun vakantiebestemming afreizen. Zoals in iedere tender van het Stimuleringsfonds hebben we namelijk ook deze keer weer enkele aanvragen moeten afwijzen.

20200812 afb1 bij blog fijne vakantie jpg

Voor de afgelopen tender, die op 1 april jl. sloot, werden maar liefst 52 aanvragen ingediend. Opnieuw een recordaantal.

Opvallend was dat er toch een behoorlijk aantal aanvragen was, waarover ik vooraf niets gehoord had. Dat is jammer, want mijn werk behelst meer dan alleen beoordelen van de aanvraag. Ik kan vooraf ook helpen om focus aan te brengen in een project, mogelijk interessante projectpartners met elkaar in contact brengen en helpen om de haalbaarheid van een subsidieaanvraag in te schatten. Door het vóór de aanvraag even door te spreken, wordt een aanvraag vaak beter. En als ik van te voren al een beeld heb van een project, maakt dat mijn werk bij het beoordelen van een aanvraag een stuk eenvoudiger.

Ondanks het grote aantal aanvragen, is het onze Adviesgroep en mij weer gelukt om alle aanvragen zorgvuldig te beoordelen en ze tegen elkaar af te wegen.

Dit heeft ertoe geleid dat wij 32 aanvragers met positief nieuws de zomervakantie in kunnen sturen!

Voor 4 aanvragers hebben we nog wat huiswerk voor deze zomer, omdat de Adviesgroep nog nadere informatie over het project wil voordat ze een definitief advies aan ons Dagelijks Bestuur uitbrengt.

Helaas betekent dat voor 16 aanvragers een negatief bericht, zij ontvangen van ons geen subsidie voor hun aanvraag. Maar ik hoop wel dat zij blijven doorgaan met hun project. Wellicht kunnen we in een latere fase nog wel wat voor hen betekenen. En ook al beoordelen we een aanvraag op dit moment als onvoldoende om te honoreren, het blijft een initiatief om iets tot stand te brengen en dat verdient in ieder geval sympathie. Want zonder initiatieven komen zaken niet tot ontwikkeling en raken ze langzaamaan in verval. En in een innovatieve en dynamische regio als de onze, is stilstand achteruitgang.

20200812 afb2 bij blog fijne vakantie

Verval kan echter ook mooie dingen opleveren: ruïnes en opgravingen uit vroegere tijden bieden prachtige vakantiebestemmingen. Wat mij betreft prachtig, maar laten we onze regio blijven vernieuwen. Die relikwieën uit het verleden mag u de komende weken in uw vakantie gaan bekijken. Ik wens u daar ontzettend veel plezier bij!

Meer informatie over het Stimuleringsfonds.

Maikel Denissen,
Netwerkregisseur Investeringsfondsen.

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht