Blog

Vertrek als GGA-coördinator Zuidoost-Brabant

Eind 2015 is in volle vaart begonnen met het bouwen van een heuse Gebiedsgerichte Aanpak op het gebied van Verkeer en Vervoer in Zuidoost-Brabant. Afgekort: GGA. Als GGA-coördinator heb ik hieraan mee mogen bouwen. Een flinke uitdaging, een geweldige klus, met geweldige mensen om me heen, maar toch ga ik nu andere dingen doen bij de Metropoolregio Eindhoven.

20200810 afb1 bij blog VAGGAC

Een GGA is een manier om regionaal, gebiedsgericht, met bereikbaarheid om te gaan. Hierbij gaat het om thema's als fietsen, lopen, snelwegen, gemeentelijke wegen, vaarwegen, spoorwegen, verkeersmanagement, verkeersveiligheid, gedragsbeïnvloeding, verkeersmodellering, openbaar vervoer, wegwerkzaamheden. Daar moet je afspraken over maken en maatregelen en activiteiten voor uitvoeren. Dat doe je niet alleen lokaal, dat is juist iets dat op regionale schaal plaatsvindt.

Lees meer over de resultaten van het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2016.


Intern bij de Metropoolregio Eindhoven heb ik de afgelopen twee jaar goed samengewerkt met Berry de Jong en Ab Oosting. Dat ga ik nu inruilen voor het samenwerken met Joan van Dijk op het gebied van Strategie Ruimte. Met als belangrijkste opgave de Integrale Strategie Ruimte en het daaruit voortvloeiend Uitvoeringsprogramma.

Zo direct na de zomervakantie lopen de werkzaamheden voor Mobiliteit en voor Ruimte uiteraard een beetje door elkaar. Zo bereid ik met de collega's nog een Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en innovatie voor, dat gaat plaatsvinden op een boot!


En eigenlijk is het nog veel te vroeg om te stoppen als GGA-coördinator. Maar kansen laten zich nou eenmaal niet gemakkelijk sturen. Die moet je pakken op moment dat ze voorbij komen. Zo geldt dat ook voor mijn gemeentelijke collega's: die zien nu een kans voorbij komen om in de rol van GGA-coördinator te stappen. Wie met dit prachtige bot aan de haal gaat, zal ik binnenkort vertellen.

Pieter Goossens,
Procesmanager Ruimte.

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht