GGA Mobiliteit en Innovatie

In de provincie Noord-Brabant wordt op het gebied van verkeer en vervoer regionaal samengewerkt in de vorm van Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer (GGA). Voor de regio’s worden jaarlijks middelen voor de aanpak van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid beschikbaar gesteld via de Subsidieregeling Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Brabant. Deze provinciale middelen komen beschikbaar via een jaarlijks op te stellen Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP). Het RUP bevat gemeentelijke projecten van regionaal belang waarvoor subsidie wordt aangevraagd uit de Subsidieregeling Verkeer en Vervoer van Brabant.

 

De GGA-taak voor onze regio is ondergebracht bij de Metropoolregio Eindhoven.

De ‘GGA-coördinator’ zorgt voor de verbinding en afstemming tussen de provincie, Rijkswaterstaat, en de regiogemeenten, en coördineert de regionale samenwerking op het gebied van de uitvoering van het gehele mobiliteitsbeleid. De uitvoerende taken die eruit voortvloeien liggen bij de gemeente(n), en in uitzonderingsgevallen bij de ‘GGA-coördinator’ zoals een gezamenlijk abonnement op de verkeersonveiligheidscijfers, regionale verkeersveiligheidsacties, het regelen van regionaal overleg rondom omleidingsroutes, of het laten maken van een regionale fietsnetwerkkaart.

 

Binnen de GGA van onze regio vindt het overleg plaats met de gemeenten via het Poho (overleg van de 21 portefeuillehouders, waar ook provincie en Rijkswaterstaat aanschuiven) en TOVER (overleg vakinhoudelijke medewerkers van de 21 gemeenten, ook met provincie en Rijkswaterstaat, en de waar nodig andere partners). De ‘GGA-coördinator’ zorgt hiervoor, maar zorgt er ook voor dat er specifieke regionale mobiliteitsoverleggen worden georganiseerd als dat nodig is.

 

 

Vergaderdata

Raadpleeg kalender/kalender archief voor meer informatie over de vergaderingen.

 

Werkplaats

Op het onderwerp Mobiliteit en Innovatie is er een aparte werkplaats. Lees meer over deze werkplaats.

 

Deelnemers portefeuillehoudersoverleg

    
 
Gemeente Asten Theo Martens     
Gemeente Bergeijk Mathijs Kuijken    
Gemeente Best Peet van de Loo    
Gemeente Bladel Jan Heijman    
Gemeente Cranendonck Frits van der Wiel    

Gemeente Deurne

Helm Verhees    
Gemeente Eersel Liesbeth Sjouw    
Gemeente Eindhoven

Jannie Visscher 

(Voorzitter)

   
Gemeente Geldrop-Mierlo Renée Hoekman-Sulman    
Gemeente Gemert-Bakel

Martien Bankers

   
Gemeente Heeze-Leende Wilma van der Rijt-van der Kruis    
Gemeente Helmond Erik de Vries    
Gemeente Laarbeek Frans van Zeeland    
Gemeente Nuenen c.a. Martien Jansen    
Gemeente Oirschot Caspar van Hoek    
Gemeente Reusel-De Mierden Cees van de Ven    
Gemeente Someren Leon van de Moosdijk    
Gemeente Son en Breugel Kees Vortman    
Gemeente Valkenswaard Mart Wijnen    
Gemeente Veldhoven Hans van de Looij    
Gemeente Waalre Paul van Liempd Hanneke Balk-Lampe   

 

Contactpersonen

 Metro_18022_BDJ8070_Nelleke

 

Nelleke Knipscheer

Netwerkregisseur

040 2594 588...

 

Berry 300 x 450 Berry de Jong
Netwerkregisseur
040 2594 566...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn

Gerelateerde berichten

Bus dus

Prachtig fietsweer

Bijeenkomsten

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 2 juli 2018

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 8 oktober 2018