Blog

De Achterhoek op bezoek

Onlangs heeft de regio de Achterhoek een bezoek gebracht aan onze regio. Ze zijn geïnteresseerd in de Brainportsamenwerking en de samenwerking van de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven.

De Achterhoek, met de grote plaatsen Winterswijk en Doetinchem heeft een krimpopgave en is op zoek naar mogelijkheden voor economische groei.

Toen het verzoek van de Achterhoek kwam om iets te vertellen over de samenwerking in onze regio heb ik daar uiteraard ja op gezegd. Veel regio’s zijn op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking die past bij de opgaven en de tijdgeest. Bij elkaar in de keuken kijken helpt dan. Ik heb al een toelichting gegeven in West-Brabant, onlangs dus aan de Achterhoek en in het najaar komt de regio Arnhem-Nijmegen op bezoek. Zelf hebben we met raadsleden en collegeleden een bezoek gebracht aan de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Op de Automotivecampus in Helmond troffen we elkaar. Al snel bleek dat zij zeer geïnspireerd waren door de samenwerking binnen Brainport en de ontwikkelkracht van deze regio. Hoe krijgt een grote regio als de Metropoolregio Eindhoven met 21 gemeenten het voor elkaar om een gezamenlijk programma te hebben op de thema’s economie, ruimte en mobiliteit?!

In een beknopte toelichting op de bestuurlijke netwerksamenwerking in onze regio heb ik onze ambitie en de werkwijze geschetst, maar ook enkele dillema’s gedeeld. Dillema’s die overigens universeel zijn in bestuurlijk Nederland. Denk dan aan slagkracht versus draagvlak, loslaten versus beïnvloeding, lokale belangen versus regionale belangen.

Het hebben van een gemeenschappelijke ambitie en het werken in een netwerk waar ook de triple helix bij betrokken wordt sprak zeer tot de verbeelding. Ook een Regionale Agenda met jaarlijkse werkprogramma’s zag de Achterhoek als belangrijke pijler voor samenwerking.

Afsluitend konden we concluderen dat de regio de Achterhoek een geheel andere inhoudelijke opgave heeft, maar dat de vraagstukken met betrekking tot de bestuurlijke samenwerking dezelfde dynamiek en dilemma’s kennen.

Met een fles wijn uit de Achterhoek ging ik weer richting Eindhoven. De collega’s uit de Achterhoek gingen huiswaarts. Hopelijk met inspiratie en handvatten voor hun eigen samenwerking.

Jannet Wiggers,

Directeur.

Jannet 110x165

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht