Contact

Adviesregeling Digitalisering MKB - Aanvraag

Let op: de velden met een * zijn verplicht.


Contactpersoon

Voer hieronder de gegevens in van de contactpersoon van de aanvraag


Beoogd adviseur

Als adviseur wordt gezien een onafhankelijk natuurlijk persoon of niet-publiekrechtelijke rechtspersoon, wiens hoofdberoep of hoofdbedrijf is het geven van adviezen aan en/of het begeleiden van het bedrijfsleven op urendeclaratiebasis en die gedurende tenminste 2 jaren als zodanig werkzaam is en tenminste 2 jaar ervaring heeft in advisering ten aanzien van digitalisering, alsmede universiteits- en HBO-instellingen en andere wetenschappelijke instellingen zoals TNO. Natuurlijke personen die namens universiteits-, HBO- en andere wetenschappelijke instellingen als eindverantwoordelijk extern adviseur optreden, moeten reeds als zodanig tenminste 1 jaar bij deze instellingen in vaste dienst zijn en tenminste 50% van hun werkzame tijd als adviseur optreden. De kosten van de inzet van studenten onder verantwoordelijkheid van een extern adviseur zoals hierboven gedefinieerd zijn eveneens subsidiabel.

De aanvraag

Geef hieronder de details voor de aanvraag aan.