Algemeen

ALGEMEEN BESTUUR 18 MAART 2020

Als gevolg van de Coronacrisis zagen wij ons genoodzaakt deze vergadering te annuleren. Deze beslissing hebben we genomen, omdat er geen urgente agendapunten waren, die het rechtvaardigde het Algemeen Bestuur nu bijeen te roepen.

Om het een en ander zoveel mogelijk doorgang te laten vinden zijn voor schriftelijke consultatie voorgelegd:

- Concept-notulen d.d. 18 december 2019
- Overzicht Toezeggingen vergaderingen Algemeen Bestuur
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Voorstel invullen vacatures Adviescommissie Gulbergen, Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en Algemene vergadering Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant