Calendar

Raadstafel21

Data informatie:

25 okt. 2023, 19:30 |

Agenda Raadstafel21

Woensdag 25 oktober 19.30 tot 22.00 uur

Locatie: Prinsenhof Best

1. 19.30 uur: Ingekomen stukken en mededelingen
- Verslag bijeenkomst 5 juli 2023

2. 19.35 uur: Toelichting Ruimte & Wonen
Inhoud: Marinus Biemans is tijdens de vergadering van de Raadstafel21 aanwezig om een toelichting te geven op het gedeelte Ruimte. Dit is een nieuw MRE-thema. Voor de zomer is gewerkt aan de totstandkoming van een ontwikkelstrategie. Nu gaat MRE Ruimte een nieuwe fase in waarin verschillende onderwerpen inhoudelijk worden uitgewerkt, waarbij gemeenteraden worden betrokken en er behoefte is aan afstemming met andere overheden en ruimtelijke trajecten.
Vorm: Toelichting en gesprek.
Bijlage: -

3. 20.05 uur: Positie Raadstafel21 t.a.v. Algemeen Bestuur
Inhoud: Er is aan de gemeenteraden gevraagd op de wijziging Gemeenschappelijke Regeling te reageren. Doel van de wijziging is de gemeenteraden beter in positie te brengen. Tijdens de vergadering wisselen we de standpunten van de diverse gemeenteraden uit, zodat we daar in de reactieprocedure op kunnen acteren in de gemeenteraden.
Vorm: In gesprek met elkaar.
Bijlage: Mail vanuit de gemeente Reusel-De Mierden.

4. 21.00 uur: Pauze

5. 21.15 uur: Terugkoppeling Metropoolconferentie 27 september 2023 en meedenken Metropoolconferentie 10 januari 2024
Inhoud: Op 27 september jl. heeft de Metropoolconferentie plaatsgevonden in Koningshof in Veldhoven. Graag horen wij van jullie hoe de Metropoolconferentie is ontvangen. Op 10 januari 2024 vindt de eerstvolgende Metropoolconferentie plaats. Graag horen wij of er raadsleden zijn die weer mee willen denken over het programma.
Vorm: In gesprek.
Bijlage:

6. 21.25 uur: Terugblik excursie Raadsleden naar ASML
Inhoud: Op 7 oktober jl. heeft de excursie voor de raadsleden plaatsgevonden naar ASML in Veldhoven. Graag horen wij van jullie hoe deze excursie is ervaren.
Vorm: In gesprek.
Bijlage:

7. 21.10 uur: Terugkoppeling vergadering Algemeen Bestuur 25 oktober 2023
Inhoud: Voorafgaand aan de vergadering van de Raadstafel21 heeft de vergadering van het Algemeen Bestuur plaatsgevonden. Ton van Happen en Ton Pulles geven een terugkoppeling over de vergadering.
Vorm: Toelichten.
Bijlage: -

8. 21.35 uur: Rondvraag 21.35 uur: Sluiting