Calendar

Raadstafel21

Data informatie:

13 jul. 2022, 19:30 | 19:30 - 22:00 uur

Agenda Raadstafel21

Woensdag 13 juli, 19.30 tot 22.00 uur

Locatie: Metropoolregio Eindhoven, Raiffeisenstraat 18, Eindhoven

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
  - Excursie 10 september 2022

 2. Korte kennismaking met elkaar

 3. Korte introductie Raadstafel21

 4. Verkiezing (vice)voorzitter Raadstafel21

 5. In gesprek over betrokkenheid raadsleden in relatie tot het proces samenwerkingsakkoord

 6. Afsluiting
  - Planning bijeenkomsten Raadstafel21

 7. Rondvraag

 8. Borrel bij Dommel 18