Calendar

Raadstafel21 1 maart 2023

Data informatie:

01 mrt. 2023, 19:30 |

Agenda Raadstafel21

Woensdag 1 maart van 19.30 tot 22.00 uur

Locatie: Raadszaal gemeente Geldrop-Mierlo19.30 uur: Ingekomen stukken en mededelingen

19.35 uur: Toelichting stand van zaken Energietransitie

Inhoud:

Tijdens iedere vergadering van de Raadstafel21 zal een bestuurder een toelichting geven op de stand van zaken van één van de thema's. Tijdens deze vergadering zal Stef Luijten, voorzitter poho Energietransitie een toelichting komen geven. (de verdeling van de thema’s voor de rest van dit jaar is: 5 juli: Economie, 25 oktober: Transitie Landelijk Gebied, 13 december: Mobiliteit).

Vorm:

Toelichting en gesprek.

Bijlage:

-

20.15 uur proces van de Regio Deals

Inhoud:

De Regio Deals zijn een instrument van het Rijk om regio’s te ondersteunen bij de versterking van de regionale brede welvaart. In de eerste Regio Dealperiode (2018-2021) leverde de aanvraag van Brainport in de eerste tranche een Rijksbijdrage op van € 130 miljoen.

In deze tweede Regio Dealperiode (2022-2025) kunnen regio’s weer in drie tranches een aanvraag bij Rijk indienen tussen € 5 en € 40 miljoen. De Metropoolregio Eindhoven heeft voor de vierde tranche een aanvraag gedaan en is voornemens ook voor de volgende tranche een aanvraag te doen.

Toegelicht wordt hoe we als regio inzetten op dit instrument en wat de betrokkenheid is vanuit de regio.

Vorm:

Informatief door Wendela de Ridder

Bijlage:

-

20.25 uur: Terugkoppeling vergadering Algemeen Bestuur 1 maart 2023

Inhoud:

Voorafgaand aan de vergadering van de Raadstafel21 heeft de vergadering van het Algemeen Bestuur plaatsgevonden. Op de agenda van deze vergadering staat o.a. het vaststellen van het Samenwerkingsakkoord 2023 – 2026. Ton van Happen en Ton Pulles geven een terugkoppeling over de vergadering.

Vorm:

Toelichten.

Bijlage:

-

20.35 uur: Pauze

20.50 uur: Vacature raadsleden Provinciale raad voor de Leefomgeving

Inhoud:

Brabantadvies is voor de Provinciale Raad voor de Leefomgeving op zoek naar twee raadsleden (zie: https://www.brabantadvies.com/over-ons/vacatures/). Tijdens de vergadering willen we graag met elkaar in gesprek om te kijken of we hierin een rol willen spelen, zodat we onze samenwerking kunnen organiseren binnen andere regionale samenwerkingen.

Vorm:

Bespreken

Bijlage:

20.55 uur: Stand van zaken Metropoolconferentie 22 maart 2023

Inhoud:

Op woensdagavond 22 maart houden we weer een Metropoolconferentie voor raadsleden én collegeleden. Dit keer bij de Automotive Campus in Helmond. Dit is de eerste bijeenkomst na vaststelling van het nieuwe samenwerkingsakkoord. Met de werkgroep, bestaande uit 5 leden van de Raadstafel21, hebben we de agenda mede vormgegeven. Tijdens de vergadering willen we een verdere toelichting geven op de agenda.

Vorm:

Toelichten

Bijlage:

-

21.10 uur: Stand van zaken werkgroep Excursie

Inhoud:

Tijdens de vergadering van 14 december jl. is er een werkgroep samengesteld, die zich willen bezighouden met het organiseren van een excursie voor raadsleden.

Vorm

Toelichting stand van zaken excursie.

Bijlage

-


21.20 uur: Rondvraag

21.30 uur: Sluiting