Calendar

Dagelijks Bestuur 6 september 2021

Data informatie:

06 sep. 2021, 09:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven 6 september 2021.

BESPREKEN

  1. Deelname in Stichting Bizob door Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

  1. Instemmen met voorgenomen deelname in Stichting Bizob door MRE.
  2. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de gemeenteraden van onze deelnemende gemeenten met het verzoek hier voor 5 november 2021 een zienswijze op te geven.
  1. Instemmen met de bijbehorende aanbiedingsbrief.

BESLUIT:
Akkoord.

HAMERSTUKKEN

  1. Vergadering Algemeen Bestuur woensdag 6 oktober 2021

VOORSTEL:

In te stemmen met het schriftelijk consulteren van het Algemeen Bestuur over de stukken voor de vergadering van woensdag 6 oktober 2021.

BESLUIT:
Akkoord.