Calendar

Dagelijks Bestuur 21 juni 2021

Data informatie:

21 jun. 2021, 09:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven 21 juni 2021.

BESPREKEN

1. Monitor Brede Welvaart

VOORSTEL:

 1. Instemmen met het voorliggende AB voorstel onderzoek MRE Brede Welvaart.
 1. Dit voorstel door geleiden naar de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 juni.

BESLUIT:
Akkoord.

HAMERSTUKKEN

4. Aanpassing advies AB Vaststelling Jaarrekening 2020 MRE

VOORSTEL:

Instemmen met bijgevoegd voorstel aan het Algemeen Bestuur en het Algemeen Bestuur hierover per brief informeren.

BESLUIT:
Akkoord.

5. Beleidsmatige Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 juni 2021

VOORSTEL:

Instemmen met de beleidsmatige Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 juni 2021 en deze op 30 juni 2021 ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:
Akkoord.

6. Afwijking aanbestedingsregels drie opdrachten RES-proces

VOORSTEL:

In lijn met artikel 7.4 van het Besluit Inkoop en Aanbesteding Metropoolregio instemmen met hanteren van de hogere grens van

€ 125.000 (zegge: éénhonderdenvijfentwintigduizend euro) voor enkelvoudig onderhands aanbesteden m.b.t. de inzet van de volgende bureaus:

 • Trifaire
 • Dé Katalysator
 • Groep5700

BESLUIT:
Akkoord.

7. Advies aanvragen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

 1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage voor de projecten:
 2. VAB-LAB De Kempen
 3. De slimme Drie-Minuten-Toets (DMT)
 4. Hable One
 1. In te stemmen met een herziene vaststelling voor het project:
 2. Fourier Microscopy for fast quality inspection of nanostructures over large areas
 3. In te stemmen met de verzoeken tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor het project:
 4. Milestone
 5. Samen Slim Logistiek Vooruit (SSLV)
 6. Sport Motion Capture

 7. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:

- Meervoudige Modulaire Bollenpootrobot €50.000

- De Winkel Van Hier €50.000

- Emogy Autisme €50.000

- Haermonics Continuous Postoperative Pericardial Flush €50.000

- PlantPad Destacker €50.000

- UNISIS €50.000

- Ontwikkeling microfluïdische chip voor automatische celtellingen €50.000

- Duurzaam en lokaal geproduceerd warmtepompsysteem €32.500

- Ontwikkeling hoverband trailer €50.000

- Paardenbak van de toekomst €50.000

- Draadloze Bedieningsunit voor HubTech €50.000

- Verbetering van luchtkwaliteit in de veehouderij voor een betere gezondheid van mens en dier €50.000

- AI gestuurde recycling kartonnen drinkbekers €50.000

- Sluiting van de Energieketen voor Mierenzuur (SEM) €40.000

- High Tech Campus AI Innovation Center Community €50.000

- Holosys Live- €50.000

- SPIRES: Systems for Production of Iron for Renewable Energy Storage €50.000

- Bilihome €50.000

- PSV Top Performance Center €50.000

- Volautomatisch on demand bier tappen €50.000

- Control platform voor elektrische motoren €50.000

 1. Aan te houden voor nadere afstemming de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:
 2. Haalbaarheid high power gepulste led aansturing voor toepassing in foto-dermatologische behandeling
 3. SHARP
 4. Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:
 5. Voyager 2.0
 6. Fieldlab Talentcenter
 7. Promotie E-motor
 8. Vegafoodies
 9. Nieuwe generatie intelligente revalidatieapparatuur
 10. Asperge oogstmachine
 11. Millimeter-Wave Dielectric Characterization System
 12. Earth System Optimizer
 13. CrossRolled
 14. The Self-sustaining House On Wheels
 15. SIRIUSLINK
 16. Energietransitie op bedrijventerreinen in de Kempen

 17. Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds per direct open te stellen, met een sluitingsdatum van 1 oktober 2021.

BESLUIT:
Akkoord.

9. Adviezen Commissie van advies voor financiën t.b.v. vergadering

VOORSTEL:

Instemmen met de concept-brief aan het Algemeen Bestuur t.b.v. de vergadering van 30 juni 2021.

BESLUIT:

Akkoord.

TER INFORMATIE

11. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Voor kennisgeving aannemen:
- Agenda Ontwikkeldag Zuidoost-Brabant 14 juli 2021
- Werksessie Algemeen Bestuur 4 juni 2021 over effectiviteit/ efficiency samenwerking

BESLUIT:

Akkoord.