Calendar

Dagelijks Bestuur 20 juni 2022

Data informatie:

20 jun. 2022, 10:00 |

Besluitenlijst schriftelijke ronde Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 20 juni 2022

1. Adviezen m.b.t. aanvragen Stimuleringsfonds

 1. VOORSTEL:
  In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:
 2. PocketFarm

€ 50.000

 • Multibrush finish machine met automatische hoogte-instelling en slijtage detectie

€ 50.000

 • Ontwikkeling loopwerk, chassis en conventionele werktuigkoppeling voor een Wetlandtractor

€ 50.000

 • The Next STEP

€ 39.250

 • R2Coat

€ 41.500

 • Intelligent Fermentation Probing

€ 50.000

 • CLEAN

€ 49.950

 • Monitoring en optimalisatie platform voor collectieve warmte en koude systemen

€ 50.000

 • Ontwikkeling verlengde regeneratieve stent & ballonkatheter

€ 50.000


 1. Aan te houden voor nadere afstemming de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:
 2. Innocyte
 3. Project perfect pitch, duurzaam datagestuurd sportveldbeheer
 4. Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:
 5. Early Warning Scan
 6. In de hand muis en toetsenbord controller
 7. De Digitale TeamFlow Coach
 8. HSI-box
 9. Modular Autonomous Mobile Robot
 10. Optimaal Plannen in de Variabele Maakindustrie
 1. Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds per direct open te stellen, met een sluitingsdatum van 1 juli 2022

BESLUIT:

Akkoord.

2. Werkbudget Technische Bijstand Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

Afzonderen van een budget Technische Bijstand voor de jaren 2022 en 2023 van in totaal € 500.000,--

BESLUIT:

Akkoord.3. Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2022

VOORSTEL:

Instemmen met de Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2022 en deze op 6 juli 2022 ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord4. Adviezen Commissie van advies voor financiën t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 6 juli

Instemmen met de concept-brief aan het Algemeen Bestuur t.b.v. de vergadering van 6 juli 2022

BESLUIT:

Akkoord.