Dagelijks bestuur

Dagelijks Bestuur 20 januari 2020

Data informatie:

20 jan. 2020, 00:00 |

B1. Openbare besluitenlijst d.d. 9 december 2019

VOORSTEL:

Vaststellen openbare besluitenlijst
d.d. 9 december 2019.

BESLUIT:
Akkoord.

B2. Advies aanvragen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage voor de projecten:

- HightechXL Accelerator 2016-2020

- Brainpowered by Technology

- DW – Lab consolidation

- Moof'On - ondernemerschap in beweging

- Nauwkeurige indoor positionering

- Felix Geluksrobot

- Betaalbare modulaire aandrijflijn voor kleine elektrische voertuigen

- InduSym Reststromenplatform

- Neuro Reflex Pedalen

2. In te stemmen met verzoek tot verlenging van de looptijd buiten de reguliere termijnen voor de projecten:

- Keurmerk Duurzaam Ketelvervanging

- Onderzoek Kempische Maakindustrie

- Turning reality into business

- Ontwikkeling hightech KI afvulmachine en zakjesmachine voor de varkenssector

- DEP project (Duurzame Exploitatie Projectenbureau)

3. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:

- Luchtkwaliteit in en om de varkenstallen € 50.000

- Verduurzaming bedrijventerreinen in de Metropoolregio Eindhoven
€ 50.000

- Free Space Optical Communication € 50.000

- Esports Festival Eindhoven € 19.700

- Confirming Eindhoven's Leadership in Plasma Modeling and Simulation € 50.000

- 3D-ALD € 47.000

- VR in zorg & hulpverlening € 45.750

- eFLEX € 50.000

- Machine Learning Lab (werktitel) € 40.000

- A+N x EE - Innovativee 3D Wallcovering € 50.000

- PlasmaPendix € 37.500

- Next-Level Inerte Productieomgeving € 50.000

- Cool PLL € 50.000

- RoBoSculpt Head Fixation € 50.000

- Rapid Prototype Flex RF Front End € 50.000

- Bollen Poot Machine € 50.000

- Ultracompacte FM-voice transceiver € 50.000

- Energienetwerk Flight Forum € 50.000

- LANSPADS € 50.000

- Zorgrobot voor reductie stress en lachgas bij sedatie kinderen
€ 50.000

- Slimme Pion € 50.000

- 3D-print Experience Lab: Driedimensionaal printen in textiel € 50.000 - Intense € 50.000

- De interactieve Smartwalk Route € 50.000

- Goals Motivatieplatform: Challenge Accepted € 50.000

4. Aan de houden voor nadere afstemming de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:

- DigitalTwin Platform

- PROCES Patiënt Real-time Oriented Clinical Expert System

- Domino Effect

- Slimme digitale medicijncoach in Eindhoven

5. Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:

- Drinks, Pitches & Demos

- Energiemeting en Advies

- Felix 2.0

- A.I. R.E.C.E.P.T.

- The Hangover

- SmartTag printing line

- Clever Cleaner Cleaning

- Eetbare verpakking

- Upprinting Food

- Smart IoT Urban Micro-Mobility cluster

- Meetkamer-MMWAC

- A.I. MKB Center

- Een Klassieke toekomst

- Doelgericht Brabant

- Fitbox2Go

- Constructing Connectivity

- Festivakmensen

- REFRESH

- PixelPeople-Pilot

6. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor het reeds eerder aangehouden project:

- Haalbaarheidsstudie op afstand bestuurbaar camerasysteem
€ 24.875

7. In te stemmen met het oormerken van budget voor Technische Bijstand 2020/2021 € 600.000

8. Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds per direct open te stellen, met een sluitingsdatum van 1 april 2020.

BESLUIT:
Akkoord.

B3. Bestedingsplan proces Regionale Energiestrategie 2019-201 / opdrachten in het kader van de RES

VOORSTEL:

  • Kennisnemen van het voorliggende Bestedingsplan proces RES MRE 2019-2021.
  • In lijn met artikel 7.4 van het Besluit Inkoop en Aanbesteding Metropoolregio instemmen met hanteren van de hogere grens van € 125.000 (zegge: éénhonderdenvijfentwintigduizend euro) voor enkelvoudig onderhands aanbesteden bij het gunnen van de opdrachten aan respectievelijk Raadhuis Advies, Facet Government en HNS/Overmorgen.

BESLUIT:

Akkoord.

B4. Ingekomen stukken

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijk ingekomen stukken.

BESLUIT:

Akkoord.