Calendar

Dagelijks Bestuur 18 oktober 2021

Data informatie:

18 okt. 2021, 09:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven 18 oktober 2021.

HAMERSTUKKEN

  1. Adviezen m.b.t. eindafrekening, looptijdverlenging, beslissing op bezwaar en aangehouden aanvragen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

  • - FoodStarter Helmond
  • - Medtech device for antimicrobial resistance detection
  • - Confirming Eindhoven’s leadership in plasma modelling and simulations
  • - DigitalTwin Platform
  • - 3D-print Experience Lab: Driedimensionaal printen in textiel
  • - Scuby
  • - Smart Lock voor voertuigen
  • 2. In te stemmen met het verzoek tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor de projecten:
  • - Fit op maat met de FitMáx© vragenlijst

3. In te stemmen met een gevraagde herbeschikking van het project:

- Cyberweerbaarheidscentrum Brainport

BESLUIT:
Akkoord.