Calendar

Dagelijks Bestuur 18 januari 2021

Data informatie:

18 jan. 2021, 09:00 |

Besluitenlijst schriftelijke ronde Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven januari 2021.

1. Besluitenlijst 7 december 2020

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 7 december 2020.

BESLUIT:
Akkoord.

2. Uitvoeringsovereenkomst Brainport Development NV 2021-2024

VOORSTEL:

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de Uitvoeringsovereenkomst Brainport Development 2021-2024.

2. Deze uitvoeringsovereenkomst als kader te hanteren om op jaarbasis opdracht te verlenen voor de uitvoering van haar jaarplan zoals wordt vastgesteld in de Vergadering van Aandeelhouders.

3. De uitvoeringsovereenkomst vanuit het openbaar lichaam Metropoolregio Eindhoven te ondertekenen en retourneren naar Brainport Development NV.

BESLUIT:
Akkoord. In de Uitvoeringsovereenkomst Brainport Development verwijst Overweging “1” nog naar het poho Economie als “werkplaats”. Deze verwijzing dient aangepast te worden in “portefeuillehouder overleg”.


3. Advies aanvragen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

 1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage voor de projecten: Autonomous Solar Valet Parking

 2. In te stemmen met de verzoeken tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor het project:
  Mobility Lab
  Familie-/Attractiepark Rofra
  BLEEPS

 3. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:
  - Car Battery Fire Suppresion System €50.000
  - Industriële restwarmtebenutting tbv sulfaatwinning € 50.000
  - TalentMatch € 50.000
  - Tornado € 50.000
  - Realistische AR-simulatietrainingen in de zorg € 50.000
  - Circulpack € 50.000
  - Ontwikkeling horizontal-georiënteerde warmtepomp € 50.000
  - CropSensorbox voor Yield Computer
  € 50.000
  - Learn with Locals – Language Experiences € 39.000
  - Future Skills op moment van lerarentekort € 50.000
  - Matching Flows € 50.000
  - Fotonica in extreem magnetische velden € 50.000
  - InPhocal Laser Marking Casing Prototype € 50.000
  - 5GAMECHANGERS € 50.000
  - Waterstof Community Zuidoost Nederland € 50.000
  - Depositie van metalen met LIFT €50.000
  - Pilotproject flexibele toegangscontrole voor OV € 50.000
  - Design voor Manufacturing & Assembly DENS € 50.000
  - Project OKAPI € 50.000
  - Ontwikkeling van geïntegreerde luchtwasser € 50.000
  - Core Cycle € 50.000
  - Nieuwe generatie mobiele personenalarmering € 50.000
  - Floorcast Monitoring System € 50.000

 4. Aan te houden voor nadere afstemming de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:
  - De Bulls AI Gym Tracker
  - Geautomatiseerde videoanalyse en feedback voor excellente tennisprestaties

 5. Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:
  - Turn Key Digital Experiences
  - Felix “klaar voor de sprong”
  - Initiatie StartupsNL
  - NanoNOx
  - NextGen Shopping
  - Poort naar Informatie
  - Innovatie-LAB Landschapspark De Kempen
  - New Weave; duurzame innovatie in de vloerkledenindustrie
  - High-Tech Cell Culture System
  - De ontwikkeling van de pilotversie van het elektronica reparatieplatform Afterservice
  - Talent in beeld, talent in actie!
  - FIA Ledlamp

 6. Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds per direct open te stellen, met een sluitingsdatum van 1 april 2021.

BESLUIT:
Akkoord.


5. Ingekomen stukken

VOORSTEL:
Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken

BESLUIT:
Akkoord. Gemeente Eersel informeren dat de brief voor kennisgeving wordt
aangenomen.