Calendar

Dagelijks Bestuur 16 januari 2023

Data informatie:

16 jan. 2023, 10:00 |

2. Adviezen Stimuleringsfonds m.b.t. eindafrekening

VOORSTEL:

Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

  • Samen Slim Logistiek Vooruit
  • Toekomst van onderhoud
  • Batterijtoepassingen voor de Heavy Duty Automotive & Maritieme markt
  • Waterstof Community Zuidoost Nederland
  • UNISIS
  • Paardenbak van de toekomst

Besluit:

Akkoord.


3. Vertegenwoordigingen Metropoolregio Eindhoven 2023-2026

VOORSTEL:

  1. Frank van der Meijden aan te wijzen als vertegenwoordiger
    van MRE in het bestuur van Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant.
  1. Judith Keijzers-Verschelling aan te wijzen als vertegenwoordiger van MRE in de Vergadering van Aangeslotenen Bizob.

Besluit:

Akkoord.


4. Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 12 december 2022

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 12 december 2022

Besluit:

Akkoord.


5. Managementletter 2022 Accountantskantoor Crowe Foederer n.a.v. interim controle jaarrekening 2022 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Kennis nemen van de uitkomsten en uit te voeren acties naar aanleiding van de interim controle jaarrekening 2022.

De Managementletter 2022 ter informatie doorsturen naar de leden van de Adviescommissie Financiën.Besluit:

Akkoord.