Calendar

Dagelijks Bestuur 13 februari 2023

Data informatie:

13 feb. 2023, 10:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 13 februari 2023.

- Adviezen Stimuleringsfonds m.b.t. eindafrekeningen, verzoek tot looptijdverlenging, advies na aanhouding, verzoek tot wijziging begroting, verzoek tot wijziging partner en begroting

VOORSTEL:
1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:
- Protos: de multi-sensing wearable
- Learn with locals
- Ontwikkeling van geïntegreerde luchtwasser en klimaatsysteem met waterrecirculatie voor de industriële sector
2.Geen goedkeuring te verlenen aan het verzoek tot looptijdverlenging van het project:
-Haalbaarheid high power gepulste led aansturing voor toepassing in foto-dermatologische behandeling
3. Goedkeuring te verlenen aan het aangehouden project:
- BeBlock: Energie uit voedingsresten
4. Goedkeuring te verlenen aan het verzoek tot wijziging van de begroting van het project:
- HSI-box
5. Goedkeuring te verlenen aan het verzoek tot wijziging van de partner en de begroting van het project:
- Px: Let’s think outside the box

Besluit:
Akkoord.

-Voorstel agenda reguliere vergadering Algemeen Bestuur woensdag 1 maart 2023

VOORSTEL:
Vaststellen van de agenda en voorbespreken van de reguliere vergadering van het Algemeen Bestuur van woensdag 1 maart 2023.

Besluit:
Akkoord.

- Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 16 januari 2023

VOORSTEL:
Vaststellen besluitenlijst d.d. 16 januari 2023

Besluit:
Akkoord.

- Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:
Brief Provincie over Toezichtoordeel 2022 Archief- en informatiebeheer MRE voor kennisgeving aannemen.

Besluit:
Akkoord.