Calendar

Dagelijks Bestuur 12 oktober 2020

Data informatie:

12 okt. 2020, 09:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 12 oktober 2020.

Besluitenlijst d.d. 21 september 2020

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 12 oktober 2020.

BESLUIT:

Vastgesteld.


Adviezen m.b.t. eindafrekening en looptijdverlenging Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:
- Ontwikkelen innovatieve productielijn Smart Tag TicTag
- Automatic Laserparthandeling
- ehvLINC Legal & Tax Incubator
- Medical VR platform
- Project CORE
- Forklift warehouse management system

2. In te stemmen met de verzoeken tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor het project:
- Goed geschoolde Jongeren

BESLUIT:
Akkoord.