Calendar

Dagelijks Bestuur 11 juli 2022

Data informatie:

11 jul. 2022, 10:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur 11 juli 2022

2. Adviezen Stimuleringsfonds m.b.t. eindafrekening Adviezen Stimuleringsfonds m.b.t. eindafrekening, looptijdverlenging, aangehouden aanvraag

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

  • Moby Playground
  • Intelligente monitoring vitale functies bij patiënten op verpleegafdelingen in ziekenhuizen
  • Floorcast Monitoring System

2. In te stemmen met het verzoek tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor het project:

  • The Hangover

3. In te stemmen met het verstrekken van een aanjaagbijdrage aan een eerder aangehouden project:

  • Innocyte
  • Project perfect pitch, duurzaam datagestuurd sportveldbeheer

BESLUIT:

Akkoord.


3. Besluitenlijst schriftelijke ronde juni 2022

Vaststellen besluitenlijst schriftelijke ronde
juni 2022.

BESLUIT:

Akkoord.4. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

  1. Brief Milieudefensie Eindhoven d.d. 14 juni 2022 over campagne systeem energieopslag voor kennisgeving aannemen.
  2. Kennisnemen van geslaagde bijeenkomst met Europarlementariërs

BESLUIT:
Akkoord.