Calendar

Dagelijks Bestuur 11 april 2022

Data informatie:

11 apr. 2022, 10:00 |

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 11 april 2022

BESPREKEN

1. Adviezen Stimuleringsfonds m.b.t. eindafrekening; looptijdverlenging; aangehouden aanvraag

VOORSTEL:
1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

 • - Familie-/Attractiepark Rofra
 • - Empathic Safety System
 • - Haalbaarheidsstudie op afstand bestuurbaar camerasysteem
 • - Slimme Pion
 • - Rapid Prototype Flex RF Front End
 • - Goals Motivatieplatform: Challenge Accepted
 • - De BullsAI Gym Tracker
 • - TalentMatch
 • - Future Skills op het moment van lerarentekort
 • - Pilotproject flexibele toegangscontrole voor het openbaar vervoer

- Volautomatisch on demand bier tappen

2. In te stemmen met het verzoek tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor het project:

 • - ThemiX

3. In te stemmen met het verstrekken van een aanjaagbijdrage aan een eerder aangehouden project:

- 3D-printed Heat Pipe Array

BESLUIT:

Akkoord.

HAMERSTUKKEN

2. Concept jaarrekening 2021 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 • Instemmen met de concept jaarrekening 2021 Metropoolregio Eindhoven
 • Instemmen met bijgevoegd voorstel Algemeen Bestuur

BESLUIT:

Akkoord. In de aanbiedingsbrief specifiek aandacht geven aan het incidentele gebeuren van het overschot werkkapitaal 2021.

3. Beheerregeling informatiebeheer Metropoolregio Eindhoven 2022

VOORSTEL:

Vaststellen Beheerregeling informatiebeheer Metropoolregio Eindhoven 2022.

BESLUIT:

Akkoord.

4. MRE-excursie “Samen de regio in”

VOORSTEL:

Akkoord met bijgaande opzet voor de excursie zodat dit verder uit gewerkt kan worden.

BESLUIT:

Akkoord.