Calendar

Algemeen Bestuur 30 september 2020

Data informatie:

30 sep. 2020, 17:00 |

Agenda Digitale vergadering Algemeen Bestuur 30 september 2020

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda van de vergadering

 3. Vaststellen concept-notulen d.d. 1 juli 2020 en overzicht Toezeggingen
  Bijlage 1: concept-notulen
  Bijlage 2: overzicht Toezeggingen

 4. Ingekomen stukken en mededelingen (mondeling)

 5. Voorstel Financiering Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat

 6. Voorstel Vaststellen aangepaste Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio
  Bijlage: concept-verordening Stimuleringsfonds Metropoorlegio Eindhoven

 7. Rondvraag en sluiting

Afmelden

Als u verhinderd bent, kunt u dit bij voorkeur voor 30 september a.s. doorgeven aan Helmi Leijen (040 – 25 94 527 / h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl).

Wilt u als toehoorder aanwezig zijn bij dit overleg. Klik dan op onderstaande link:

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering

Meer informatie over Teams | Opties voor vergadering