Calendar

Algemeen Bestuur 19 oktober 2022

Data informatie:

19 okt. 2022, 17:00 |

Deze bijeenkomst vindt plaats in gemeentehuis Veldhoven, Meiveld 1 te Veldhoven (Raadzaal) en bestaat uit drie delen: de openbare en besloten vergadering en een openbaar informatief gedeelte.


De AGENDA:

Openbare vergadering [17.00 – 17.45 uur]
1. Opening en kennismaking met de voorzitter
2. Vaststellen agenda van deze vergadering
3. Vaststellen notulen vergadering 6 juli 2022 en overzicht Toezeggingen
4. Ingekomen stukken en mededelingen
Bijlage 1: Brief Provincie Noord-Brabant
5. Voorstel benoeming leden Dagelijks Bestuur
6. Voorstel benoeming adviseurs Dagelijks Bestuur
7. Voorstel benoeming (plv.) leden Bestuurscommissie RHCe
8. Voorstel benoeming leden Adviescommissie Gulbergen
9. Voorstel benoemingen Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant
10. Voorstel benoeming Vergadering van Aangeslotenen Stichting Bizob
11. Rondvraag en sluiting


Afmelden

Als u verhinderd bent, kunt u dit doorgeven aan Helmi Leijen (040 – 25 94 527 h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl). Ik verzoek u daarbij aan te geven of uw plaatsvervanger wel aanwezig zal zijn.