Calendar

Algemeen Bestuur 24 februari 2021

Data informatie:

24 feb. 2021, 17:00 |

Wilt u als toehoorder aanwezig zijn bij de vergadering klik dan op deze link

AGENDA digitale vergadering Algemeen Bestuur

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda van deze vergadering
 3. Vaststellen notulen vergadering 16 december 2020 en overzicht Toezeggingen
 4. Ingekomen stukken en mededelingen (mondeling ingebracht)
 5. Voorstel benoemingen Metropoolregio Eindhoven
 6. Voorstel vaststellen concept-Werkprogramma 2021 Metropoolregio Eindhoven
  De bestuurlijk trekkers zijn uitgenodigd en zullen een toelichting geven op het eigen thema.
  Bijlage 1: reactienota
  Bijlage 2: werkprogramma 2021
 7. Rondvraag en sluiting

Afmelden
Als u verhinderd bent, kunt u dit doorgeven aan Helmi Leijen (040 – 25 94 527 / h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl).