Viaduct handen header

Vacature Programmaleider Mobiliteit

De Brainportregio is een technologische topregio en één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de Beethovendeal. De sleutel tot dit succes is samenwerking. De 21 regiogemeenten hebben hun krachten gebundeld in de Metropoolregio Eindhoven (MRE). De MRE werkt aan het versterken van de mainportstatus en organiseren van de vereiste randvoorwaarden. Er zijn op dit moment vijf programma’s: Ruimte & Wonen, Economie, Energietransitie, Landelijk Gebied en Mobiliteit. We zijn nu op zoek naar een Programmaleider voor het programma Mobiliteit.

Jouw rol

Als Programmaleider Mobiliteit speel je een centrale rol in de realisatie van het programma Mobiliteit van de Metropoolregio Eindhoven (MRE). De Beethovendeal heeft een belangrijke invloed op jouw programma. Je vertaalt de Beethovendeal naar de mogelijkheden voor de regio op het gebied van mobiliteit. Dit in samenhang met de ontwikkelingen in de andere programma’s binnen en buiten MRE. Je bent de proceseigenaar, eerste aanspreekpunt, en verantwoordelijk voor het behalen van de ambitieuze doelstellingen. Je bent de verbindende kracht tussen alle betrokkenen.

Wat ga je doen?

 • Je leidt en coördineert een team van ongeveer 5 professionals die zich inzet voor regionale mobiliteit.
 • Je lobbyt namens MRE bij Rijk en Provincie
 • Je organiseert bestuurlijke en ambtelijke overleggen, zoals het portefeuillehoudersoverleg mobiliteit, de stuurgroep regionale mobiliteit en het ambtelijk overleg van verkeerskundigen.
 • Je ondersteunt de bestuurlijke vertegenwoordigers van de regio in hun rol als portefeuillehouder, lid van het Dagelijks Bestuur of vertegenwoordiger in provinciale of landelijke overleggen.
 • Je adviseert over ontwikkelingen, trends en sentimenten in het mobiliteitslandschap vanuit regionaal perspectief.
 • Je draagt bij aan de afstemming, borging en bewaking van de collectieve visie op mobiliteit binnen de MRE.
 • Je werkt samen met de 21 gemeenten en andere samenwerkingspartners om de regionale mobiliteitsvisie op te stellen en actueel te houden.
 • Je ontwikkelt strategische beleidskaders en concretiseert deze in regionale beleidsnota's.
 • Je vertaalt regionaal beleid naar concrete programma's en projecten in een jaarlijks uitvoeringsprogramma.
 • Je stuurt en coördineert de regionale projecten uit het uitvoeringsprogramma en treedt op als gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever voor uitvoeringsorganisaties.
 • Je vertegenwoordigt de regio op provinciaal en landelijk niveau in beleidsontwikkeling en samenwerking.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van integraal regionaal beleid vanuit het perspectief van mobiliteit.
 • Je werkt mee aan de (door)ontwikkeling van Team MRE.

Concrete programma’s op dit moment zijn:

 • Intensivering schaalsprong vanuit Beethoven.

Wat bieden we jou?

 • Een jaarsalaris van bruto maximaal € 112.690,-, inclusief IKB van 17,05% (betreft uitloopschaal 14).
 • Je individueel keuzebudget kun je inzetten voor doelen die passen bij jouw levensfase en persoonlijke wensen, zoals bijvoorbeeld een opleiding, het kopen van extra verlofuren of het gewoon uit laten betalen.
 • Een 36-urige functie (fulltime).
 • Een arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd met eerst een jaar tijdelijke aanstelling.
 • Je maakt deel uit van de historische en veelomvattende schaalsprong van de regio.
 • Werken binnen een toonaangevende organisatie in Nederland.
 • Binnen grenzen bepaal jij je kantoordagen. Je krijgt de vrijheid om deze in te plannen zoals jij het wilt. Er wordt een grote mate van flexibiliteit aangeboden.
 • Iedere maandag wordt gestart met een “Keek op de Week”.
 • Een organisatie met zeer betrokken collega’s en een laag ziekteverzuim.
 • Een informele werksfeer, waarbij er serieus wordt gewerkt en er ook ruimte is voor ontspanning.
 • Aandacht voor jou als persoon.
 • Een prachtige nieuwe werkomgeving in het centrum van Eindhoven waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.
 • Winkels, foodhallen en leuke terrasjes vlak om de hoek.
 • De mogelijkheid om jezelf te (blijven) ontwikkelen middels opleidingen.
 • Eens per drie jaar de mogelijkheid om je aan te melden voor een fietsplan van maximaal €749,-.
 • Eén keer per maand op maandag gebak om de verjaardagen te vieren.
 • Regelmatige uitjes en leuke bijeenkomsten met de collega’s.
 • Een laptop en een iPhone in bruikleen.
 • De mogelijkheid om een thuiswerkovereenkomst af te sluiten met de organisatie waarbij je onbelast € 30,25 per maand krijgt om je thuiswerkplek in te richten.
 • Als je met het openbaar vervoer gaat krijg je deze volledig vergoed.
 • Station Eindhoven is circa 400 meter verwijderd van je werkplek.
 • Kom je toch met de auto? Dan kun je op korte afstand parkeren.
 • Een actieve personeelsvereniging waar alle collega’s lid van zijn.
 • De mogelijkheid om je aan te sluiten bij Bedrijfsfitness Nederland, waarbij je een tegemoetkoming krijgt van de organisatie.

Wat bied jij ons?

 • Je hebt een wo werk- en denkniveau.
 • Je hebt ruime ervaring met programma- en procesmanagement met een strategische focus.
 • Ruime ervaring op het gebied van mobiliteit.
 • Je bent resultaatgericht, een doorzetter, kunt omgaan met onzekerheid en streeft naar de realisatie van gezamenlijke doelen (samenwerken).

Meer informatie en solliciteren?

Dat kan tot uiterlijk 5 juli 2024. Maar wacht niet te lang, want er kan reden zijn om de vacature eerder te sluiten als we eerder de ideale kandidaat hebben gesproken. Een game-based assessment zal deel uitmaken van de procedure. Via de website van Latentis kan je meer informatie krijgen over de vacature en direct solliciteren. Klik hier om naar de website van Latentis te gaan.