Energiestrategie

Webinar over Voortgangsrapportage is nu terug te kijken.

Op 28 juni organiseerde Team RES MRE een webinar over de Voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie van MRE. Wie niet in de gelegenheid was hierbij te zijn of deze nogmaals wil zien, kan nu de video-opname terugkijken. In het webinar is uitgebreid toegelicht hoe de voortgang is in realisatie van onze ambitie van 2 Terawattuur, zoals afgesproken in de RES 1.0. Voorzitter Stef Luijten is uitgebreid ingegaan op de problematiek van de netcongestie.

Ook is toegelicht hoe de voortgang is op de andere thema’s uit de RES MRE, namelijk energiebesparing en warmte. De Voortgangsrapportage RES zelf is terug te vinden via deze link naar de website over de RES.