Energiestrategie

Digitale vragenuurtjes over RES MRE

Nu de RES 1.0 is vastgesteld, start een nieuwe fase. Daarin worden de afspraken en ambities uit de RES uitgevoerd. De 21 gemeenten, de 2 waterschappen en de provincie steken de handen uit de mouwen. Hoe de regio dit aanpakt, lichten wij toe tijdens een digitaal Vragenuurtje.

Lokale energiedoelen

In Zuidoost-Brabant willen we meer energie besparen, meer duurzame energie opwekken en gebruikmaken van de beschikbare duurzame warmtebronnen. Hoe gebeurt dat? In de regio starten diverse projecten. In elk project werken verschillende gemeenten samen. Gemeenten kiezen voor projecten die aansluiten op hun lokale energiedoelen.
Soms zijn dit buurgemeenten, zoals Gemert Bakel en Deurne die de mogelijkheden van groen gas uit mestvergisting onderzoeken. Of het zijn gemeenten met eenzelfde belang. Onder meer Eindhoven, Veldhoven, Best, Geldrop-Mierlo en Son en Breugel werken samen in een project om met Enexis tot de juiste prioritering te komen voor investeringen in het elektriciteitsnetwerk.


Coalities

Het staat gemeenten vrij om later aan te sluiten bij een lopend project. Op die manier ontstaan er verschillende coalities van deelnemende gemeenten. In de uitvoering werken de gemeenten samen met de netbeheerder, het bedrijfsleven, de wetenschap en/of andere maatschappelijke partners, zoals lokale energiecoöperaties. Ook doen gemeenten een beroep op inwoners, ondernemersverenigingen, VVE’s of wijkverenigingen.

Kortom, samen werken we aan de uitvoering van de RES. De werkgroepen en het Programmateam ondersteunen de coalities en bewaken de voortgang. De projecten staan in het Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma. Dit programma wordt deze zomer gepubliceerd en daarna actueel gehouden.


Vragenuurtje voor inwoners

Het vragenuurtje voor inwoners vindt plaats op dinsdag 28 juni van 19:30-21:00 uur. Aanmelden kan hier.

Vragenuurtje voor volksvertegenwoordigers

Voor volksvertegenwoordigers vindt het vragenuurtje plaats op maandag 27 juni van 19:30-21:00 uur. Zij ontvangen de uitnodiging met aanmeldlink via hun griffies. Dus heeft u de uitnodiging nog niet ontvangen? Vraag het even na bij uw griffie.