Transitie

Verkenning nieuwe economische structuur landelijk gebied

In de MRE werken 21 gemeenten al een aantal jaar samen op het onderwerp transitie landelijk gebied. Het landelijk gebied maakt, o.a. door stoppende agrarische bedrijven, vrijkomend agrarisch vastgoed een transitie door.

Ook spelen in het landelijk gebied in onze regio ook de energietransitie, de verstedelijkingsopgave, de stikstofproblematiek, klimaatproblematiek en de ontwikkeling van het ecosysteem Brainport een rol. Hierdoor verandert het landelijk gebied, we zien nieuwe soorten bedrijvigheid en organisatievormen ontstaan: het landelijke gebied wordt steeds multifunctioneler.

De MRE-gemeenten willen graag anticiperen op de transitie in het landelijk gebied en de dynamiek rondom de veranderende economische structuur. Daarom is een economische verkenning gemaakt met als doel om inzicht te bieden in welke economische activiteiten op welke plek kansrijk zijn en hoe de regio deze activiteiten kan ondersteunen.

Hierbij wordt rekening gehouden met het landschap. Het is belangrijk dat het buitengebied mooi, landschappelijk aantrekkelijk en uitnodigend blijft. De kwaliteit van de bodem, het water, de natuur, de luchtkwaliteit, rust en bereikbaarheid zijn factoren die bepalen of een nieuwe ontwikkeling kans van slagen heeft. Deze verkenning is nu klaar. Lees de Verkenning nieuwe economische structuur landelijk gebied MRE (pdf)