Subsidie

Totale budget Adviesregeling digitalisering MKB uitgegeven

Onze Adviesregeling digitalisering MKB is begonnen in het eerste jaar van de coronapandemie. De omstandigheden toen maakten het nodig voor MKB-ers om sneller te digitaliseren en de 21 gemeenten wilden daar graag hulp bij bieden in de vorm van een subsidie: de regionale Adviesregeling digitalisering MBK. De regeling is eind 2022 gesloten voor nieuwe aanvragen omdat het totale beschikbare budget is uitgegeven. Er zijn in totaal 238 aanvragen gedaan en er is € 200.000 subsidie verleend.

Verdeling over de regio

MKB-ers uit de regio konden subsidie krijgen om een deskundige advies te vragen over de mogelijkheden om verder te digitaliseren. Van de aanvragen kwamen er 44 uit de gemeente Eindhoven en 194 uit de rest van de 20 gemeenten. Van die 20 gemeenten steken Helmond (33 aanvragen) en opvallend Eersel (25 aanvragen), boven de anderen uit.

En van de adviseurs die ingehuurd worden om het advies te gaan geven, kwam bijna driekwart uit onze regio. Dus dat is een dubbel positief effect voor onze regio. En daarmee geeft de Adviesregeling Digitalisering heel concreet een impuls aan het regiobreed versterken van de economie.

Doel van de aanvraag

De Adviesregeling Digitalisering MKB voorziet in subsidie op de kosten van een externe adviseur voor een project dat zich richt op één of meerdere van de onderstaande aandachtsgebieden:

  • Data Business: Advisering ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen of een vernieuwende doorontwikkeling van bestaande verdienmodellen gebaseerd op digitale data;
  • Data & IT competence: Advisering gericht op de (door)ontwikkeling van de kennis en kunde van ondernemers en medewerkers op het gebied van digitalisering en digitale data;
  • Data sharing: Advisering gericht op nieuwe mogelijkheden om data te delen tussen bedrijven en/of om de mogelijkheden van digitalisering met meerdere bedrijven te benutten;
  • Data Security: Advisering gericht op het beschermen van digitale data tegen ongeautoriseerde toegang, beschadiging en diefstal.

De verdeling van de aanvragen was:

  • 31 voor Data & IT competence
  • 162 voor Data Business
  • 24 voor Data Security
  • 21 voor Data sharing

Tot slot: omdat nog niet alle aanvragen al helemaal afgehandeld zijn, kunnen we hier nog geen totaal overzicht van bedrijven en bedragen tonen.