Transitie

Subsidieregeling NOVEX De Peel

Als onderdeel van de Uitvoerings- en investeringsagenda NOVEX De Peel treedt binnenkort een subsidieregeling voor zogenaamde impulsprojecten in werking. De Impulsregeling is inmiddels vastgesteld en wordt vanaf 3 juli a.s. opengesteld. Op de website van NOVEX De Peel – www.novexdepeel.nl – is hierover de informatie te vinden. De tekst van de subsidieregeling en het aanvraagformulier worden op 3 juli op de website geplaatst.

Met de Impulsregeling kunnen samenwerkingsverbanden van ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties worden ondersteund die bijdragen aan het toekomstperspectief voor De Peel. Ook overheden kunnen deel uitmaken van zo’n samenwerking. Met een financiële bijdrage van maximaal € 25.000,- worden projecten een impuls gegeven om tot uitvoering te komen. Dit kunnen ook kleine projecten met een lokaal effect zijn, die wellicht een groter proces op gang kunnen brengen.
Wat onze regio betreft: uit alle regiogemeenten kunnen initiatieven worden ingediend. De criteria en voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie staan in de regeling (vanaf 3 juli beschikbaar op de website).

De eerste aanvraagperiode loopt van 3 juli tot en met 20 december 2024, en hiervoor is een budget beschikbaar van € 500.000,-.

Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Voor een tweede ronde vanaf begin 2025 kan nog eens tenminste € 250.000,- beschikbaar worden gesteld.