Transitie

Subsidieregeling Samenwerking Integrale Gebiedsontwikkeling – update

Deze provinciale regeling is in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd. De planning is echter gewijzigd.

Nog even kort de inhoud: In de provincies hebben GS in het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 2023-2027 de Regeling Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 vastgesteld. In deze Regeling is een eerste groep openstellingen opgenomen. Een van de nieuwe openstellingen betreft de GLB-interventie Samenwerking Integrale Gebiedsontwikkeling die in 2024 en 2025 door afzonderlijke provincies worden opengesteld. Er is de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het maken van een gebiedsplan en voor uitvoering van het gebiedsplan. Voor het maken van een gebiedsplan wordt een laagdrempelige regeling opgesteld. Hier wordt naar verwachting door PS van Brabant in totaal voor de eerste tranche een half miljoen voor vrijgemaakt, voor maximaal 40.000 euro per aanvraag. Voor uitvoering van gebiedsplannen wordt in de eerste tranche 3,1 miljoen uitgetrokken. De initiële planning zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief (mei) was om deze rond de zomer open te stellen. Dit schuift op naar openstelling op 21 oktober 2024. De tweede tranche zal naar verwachting niet in 2027, maar in 2025 worden opengesteld. Meer informatie: Tim den Hartog, tdhartog@brabant.nl