Evaluatie

Strategische Agenda Brainport

De afgelopen maanden is hard gewerkt om tot de Strategische Agenda Brainport te komen. Deze Agenda bevat in totaal 12 opgaven op het gebied van woon-, leef- en vestigingsklimaat, talent én internationale waardeketens, en is opgesteld in nauwe samenwerking met onze regionale triple helixpartners en de provincie Noord-Brabant. Ook de 21 gemeenten hebben via het poho economie op 1 maart 2023 unaniem ingestemd met de Strategische Agenda Brainport.

De Agenda is onlangs besproken in het BO Brainport van 14 maart jl., waarbij Rijk en regio de daarin opgenomen gezamenlijke ambities voor de Brainportregio tot 2030 hebben onderschreven en wel op het gebied van de ruimtelijke schaalsprong, de beschikbaarheid van voldoende talent, de versterking van het technologisch concurrentievermogen en de ontwikkeling van veerkrachtige ketens. Daarmee gaat de Agenda fungeren als belangrijke onderlegger voor de dialoog tussen Rijk en regio.

Lees hier de informatiebrief voor gemeenteraden over de Strategische Agenda Brainport (PDF).

Lees hier de Strategische Agenda Brainport