Subsidie

Stimuleringsfonds van 2 naar 4 tenders per jaar.

In het begin van dit jaar heeft het Dagelijks Bestuur van Metropoolregio Eindhoven voor het Stimuleringsfonds besloten om van 2 naar 4 tenders per jaar te gaan. Het is nu dus mogelijk om vier keer per jaar een project in te dienen , namelijk uiterlijk iedere eerste dag van het kwartaal. De eerstvolgende sluitingsdatum is dus 1 juli 2022. Met deze verruiming hoeven aanvragers met goede projectideeën minder lang te wachten op de volgende openstelling.

Stimuleren van samenwerking in innovatie die leidt tot economische structuurversterking.

Het Stimuleringsfonds van Metropoolregio Eindhoven levert een financiële bijdrage aan innovatieve projecten waarbinnen minimaal twee Zuidoost-Brabantse partijen uit de triple helix inhoudelijk en financieel samenwerken. De projecten moeten leiden tot versterking van de economische structuur in de regio. Daarnaast worden de projecten ook getoetst op de bijdrage die zij leveren aan het verwezenlijken van de opgaven in de regio.

Voor meer informatie kijk op de aparte pagina op deze website.