Gulbergen fietsers 1440x480

Samen de regio in op 10 september 2022

Uitnodiging voor raadsleden, wethouders, burgemeesters en gemeentesecretarissen van de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven (MRE).

Maak kennis met elkaar én met de regio

Op zaterdag 10 september a.s. van 9.00 tot 14.00 uur organiseert Team MRE de excursie ‘Samen de regio in’. Raadsleden, wethouders, burgemeesters en gemeentesecretarissen uit onze regio zijn van harte welkom. Samen gaan we bijzondere projecten, plaatsen en ondernemingen in Zuidoost-Brabant bekijken. Plaatsen waar de belangrijke ontwikkelingen voor gemeente en regio duidelijk worden. Zo leren we elkaar én de regio beter kennen!

Verschillende routes met een mix van onderwerpen: de complete regio

Om een breed beeld te geven, zijn er verschillende routes met een mix van onderwerpen. Voor onze inwoners gaat het om een regio waar het goed wonen, werken, ondernemen én recreëren is. Het gaat om stedelijk én landelijk: de complete regio. We zien daarbij aan de ene kant een grote toename van de vraag naar woningen en bedrijven die ook bereikbaar moeten zijn (schaalsprong verstedelijking). En aan de andere kant zien we veel ontwikkelingen in het landelijk gebied, waarbij we moeten zoeken naar een balans tussen alle opgaven.

Kijk eens buiten de eigen gemeente…

U kunt kiezen uit 2 routes (zie onderaan). In elke route zitten meerdere stops, en we zien onderweg ook van alles. We gaan naar plaatsen in de regio waar interessante ontwikkelingen te zien zijn. Ontwikkelingen die de onderwerpen laten zien die in de gemeenten én de hele regio actueel zijn. Dus het is interessant om ook buiten de eigen gemeente gaan kijken.

De aanmelding is gesloten. Na aanmelding ontvangt u op 29 augustus nadere informatie over de precieze opstapplaats voor de excursie.

Wij hopen u op zaterdag 10 september te mogen ontmoeten.

De routes

Route 1 (opstap in Helmond)

Automotive Campus:

  • Inmotion: Studenten van de TUE maken de meest innovatieve elektrische raceauto die er is. Dit is een project dat in het prille begin subsidie kreeg vanuit ons Stimuleringsfonds, en nu stevig aan de weg timmert op het gebied van snelladen. We bezoeken de werkplaats.
  • Randweg A2: presentatie over het pakket aan concrete maatregelen om de randweg Eindhoven en de A2 in de toekomst bereikbaar te houden.

Gulbergen: Landgoed Gulbergen is nu een groen, landschappelijk gebied waarvoor de komende tijd, in samenspraak met betrokkenen een plan ontwikkeld wordt. We gaan de berg op lopen voor het mooie uitzicht over de regio, dus doe goede schoenen aan!

Brainport Smart District een kijkje in de wijk van de toekomst. We krijgen een presentatie over de wijk en bezoeken twee soorten huizen.

Route 2 (opstap in Deurne)

Stationsgebied Deurne: een ruimtelijke ontwikkeling van een centrale plek in de gemeente, en het maken van een hub, een aantrekkelijk knooppunt voor mobiliteit. Hoe doe je dat goed en in samenhang? En hoe doe je dat zodat gemeente en regio er iets aan hebben?

Ebusco een succesvol automotive bedrijf waar elektrische bussen gemaakt worden. We krijgen een rondleiding door de fabriek, en een presentatie waarin ook verteld wordt over de uitdagingen van het bedrijf, denk aan ruimte maar ook personeel (zie op de website eens hoeveel vacatures er zijn!)

In Natuurpoort De Peel vertellen we u over Novex De Peel (voorheen Novi De Peel). In Novex De Peel wordt gewerkt aan een nieuw gedragen perspectief op brede welvaart en aanpak waarin economie, ecologie en de kwaliteit van de leefomgeving weer met elkaar in balans zijn. Hier werken, 2 regio’s, 2 waterschappen, 2 provincies en 2 ministeries samen aan. Hoe we dat doen? Daarover krijgt u een presentatie.