Transitie

Regionale voedselstrategie: korte keten & gezonder eten

Wat kunnen MRE-gemeenten doen om te stimuleren dat meer lokaal voedsel wordt geconsumeerd? Dat is verkend en samengevat in de adviesmemo voedselkringloop. De belangrijkste zaken waar gemeenten mee aan de slag kunnen:

  1. Ondersteunen en promoten van lokale producten/circulaire initiatieven
  2. Zelf het goede voorbeeld geven
  3. Het verruimen van de planologische mogelijkheden
  4. Ontwikkeling van beleid

Komende tijd zullen hierin vervolgstappen gezet worden. Ook wordt samen met ondernemers verkend hoe hen een nieuw podium geboden kan worden om lokale producten direct aan consumenten te verkopen.

Lees hier de memo.