Gulbergen header

Online informatiebijeenkomst: het Masterplan voor Landgoed Gulbergen

Landgoed Gulbergen: de groene zone waar de Brainportregio komt om uit te waaien, te sporten, of de dierentuin te bezoeken. Al enkele jaren werken wij samen met betrokkenen aan een toekomstplan voor het gebied. Hoe staat het nu met de plannen? Tijdens de online informatiebijeenkomst op 26 oktober 2023 praten we u hierover bij.

Ontwikkelvisie

Tijdens de online informatiebijeenkomst hoort u hoe het staat met de plannen en wat de volgende stappen zijn. Ook wordt de Ontwikkelvisie voor Gulbergen toegelicht. Via deze link kunt u zich eenvoudig aanmelden voor de online informatiebijeenkomst op 26 oktober 2023 (19:00 uur - 20:00 uur). Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvangt u per e-mail de benodigde informatie om deel te nemen.

Wat ging vooraf?

Sinds eind 2020 is Landgoed Gulbergen grotendeels in eigendom van de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Waar vroeger onder meer een vuilstort was, wordt nu al een aantal jaren gewerkt aan een plan dat meerwaarde biedt voor de hele Brainportregio. In het voorjaar van 2022 kon de omgeving op verschillende manieren meedenken over de toekomst van het gebied. Hieruit kwam vanuit de betrokkenen één duidelijke wens naar voren: Landgoed Gulbergen moet een combinatie worden van groen en recreatie, rust en ruimte. Een uitloopgebied waar mensen kunnen uitwaaien, sporten, recreëren en van de natuur genieten.

Groen en recreatie

Medio vorig jaar gaf ons dagelijks bestuur het projectteam de opdracht om verder te onderzoeken of het mogelijk is een plan te ontwikkelen dat recht doet aan die wensen. Zo’n plan moet wél financieel haalbaar zijn. De opdracht aan het projectteam is namelijk om een budgettair neutraal plan te maken. Dat betekent dat alle gemaakte en toekomstige kosten moeten worden terugverdiend. Dat is geen eenvoudige klus. Want, anders dan bij bijvoorbeeld de bouw van (vakantie)woningen of het plaatsen van zonnepanelen of windmolens, zijn er bij een groen en recreatief plan weinig mogelijkheden voor opbrengsten. Tijdens de online bijeenkomst lichten we dit verder toe.

Meld u aan voor de online informatiebijeenkomst!

U kunt zich aanmelden voor de online informatiebijeenkomst via deze link. Kunt u de online bijeenkomst niet bijwonen? U kunt de opname later altijd terugkijken op www.gulbergen.nl

Tijdens de bijeenkomst kunt u – via uw computer of telefoon - vragen stellen en uw reactie geven. Zoveel mogelijk vragen worden tijdens de bijeenkomst behandeld.

Nieuwsbrief en contact

Is deze informatie interessant voor u? Dan kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief van Landgoed Gulbergen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het projectteam via info@gulbergen.nl.

Gulbergen uitzicht op Geldrop Mierlo Uitzicht van Gulbergen op Geldrop Mierlo