Energiestrategie

Onderzoek duurzame energie opwekken langs snelwegen

De gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant willen onderzoeken hoe ze duurzame energie kunnen opwekken langs A2, A50 en A58. Dat schrijven zij in een brief aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiermee gaan zij in op de uitnodiging van het ministerie om gezamenlijk de mogelijkheden van energie opwekken op rijksgronden te verkennen.

Als de rijksoverheid ingaat op het aanbod van de Metropoolregio Eindhoven, dan is het onderzoek naar verwachting eind 2023 afgerond. Bij een positieve uitkomst zijn er nog enkele jaren nodig voor het maken van concrete plannen, burgerparticipatie en de besluitvorming.

Passend bij ambities Regionale Energiestrategie

De rijksoverheid wil met het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) op verschillende plekken in Nederland onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor energieprojecten op rijksgronden. Dit initiatief past bij de Regionale Energiestrategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven. De regio wil meters maken om klimaatdoelen te halen en daarbij de grootschalige opwekking van energie slim en creatief combineren.

Brede verkenning van mogelijkheden

Wethouder Jan Willem Slijper van de gemeente Best is voor de Metropoolregio Eindhoven de bestuurlijk trekker van OER voor de snelwegen A2, A50 en A58: “We hopen dat het Rijk ingaat op ons aanbod om het opwekken van duurzame energie langs deze snelwegen te onderzoeken. Draagvlak van de omgeving vinden we erg belangrijk. Eveneens cruciaal zijn onderwerpen zoals de inpassing in het landschap, de kosten en de verkeersveiligheid.”

Samenwerking Metropoolregio Eindhoven

De brief aan het ministerie is ondertekend door bestuurders van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Best, Cranendonck, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Met de samenwerking willen zij inzicht te krijgen in de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken bij snelwegen met als doel bij te dragen aan meer schone energie.

Ook langs A67 duurzaamheidsambities

Ook de gemeenten langs de A67 werken samen om te verkennen hoe langs de snelweg invulling gegeven kan worden aan de duurzaamheidsambities uit de RES. Daarbij wordt gekeken naar alle uitdagingen op het gebied van energie mobiliteit, natuur, landschap, klimaat en biodiversiteit met als doel om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten. Meer informatie.