Een dynamisch netwerk

Nieuwe voorzitters van poho's

Met de verkiezing vorige week in het portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied zijn alle voorzitters en vicevoorzitters op de regionale thema's gekozen.
Zij gaan de komende jaren aan de slag voor de regio, voor 21 gemeenten samen. Om te beginnen met het maken van een nieuw Samenwerkingsakkoord. Samen aan de slag om de regio nog sterker te maken zodat het hier fijn leven is!

Transitie landelijk gebied

Voorzitter: Fons d'Haens (wethouder gemeente Bladel), vicevoorzitter: Marinus Biemans (wethouder gemeente Deurne)

Mobiliteit

Voorzitter: Mathijs Kuijken (wethouder gemeente Bergeijk), vicevoorzitter Marcel Lemmen (wethouder Cranendonck)

Energietransitie

Voorzitter: Stef Luijten (wethouder Bergeijk), vicevoorzitter Rik Thijs (gemeente Eindhoven)

Economie

Voorzitter: Stijn Steenbakkers (wethouder gemeente Eindhoven), vicevoorzitter Remco Bosma (burgemeester gemeente Bladel)