1440x480 content formfield files cropped workflow Form 2210 a947d5

Nieuw: Town Deals

Eerder waren er al City Deals. Maar nu dus ook de Town Deal. Hierin werken middelgrote- en kleine gemeenten samen met de rijksoverheid en kennis- en marktpartijen aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Een mooie kans voor gemeenten in onze regio!

De uitdagingen in kleinere en middelgrote gemeenten, met name in het landelijk gebied, zijn anders dan in steden en stedelijk gebied. Een aantal gemeenten heeft bevolkingsdaling in het verschiet door vergrijzing en ontgroening, in andere gemeenten wordt groei gehinderd door gebrek aan woningen of passende werkgelegenheid. Deze trends hebben een sterke invloed op de leefbaarheid en economische ontwikkeling van deze gemeenten op de lange termijn. Daarnaast zijn er ook kansen; kleinere gemeenten hebben ruimte voor woningbouw en bedrijfsvestigingen. De belangstelling voor wonen buiten de stad is, zeker sinds de coronapandemie, gegroeid. Zowel de uitdagingen als de kansen stellen gemeenten voor capaciteits- en kennisvraagstukken. Om deze urgente hulpvragen op een vernieuwende manier aan te pakken, ondersteunt Agenda Stad met de Town Deals.

Lees meer over de Town Deals op de website van Agenda Stad.