Een dynamisch netwerk

MRE in vogelvlucht

De 21 gemeenten werken samen in de Metropoolregio Eindhoven om de regio nog sterker te maken met een goede balans tussen economische groei en een goed woon- en leefklimaat, nu en in de toekomst. Daarom werken we in de MRE aan economie, bereikbaarheid, duurzame energievoorziening en een duurzaam landelijk gebied in de regio. Dat klinkt goed, maar wat gebeurt er dan echt? Bekijk onderstaande video