Mobiliteit

Mobiliteit bijkijken

Wil je meer te weten komen over de verschillende mobiliteitsopgaven die in de regio spelen? Of wil je alles weten over ontwikkelingen en innovaties rondom mobiliteit? Bekijk dan de volgende video’s:

Nut en Noodzaak van de mobiliteitstransitie

Wil je meer weten over de noodzaak voor een mobiliteitstransitie in deze regio? Bekijk dan deze YouTube video van Brainport Bereikbaar (3 minuten). Door de grote economische groei van de Brainport regio loopt het verkeer op steeds meer plekken vast. Een mobiliteitstransitie is nodig om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio te kunnen blijven garanderen. Datum: 10 september 2021

Randweg A2 Eindhoven

Een manier om de mobiliteitstransitie te realiseren is door samen te werken met werkgevers en werknemers uit de regio. In deze korte YouTube video van SmartwayZ.NL (3 minuten) wordt uitgelegd hoe de Randweg A2 bereikbaar blijft door deze werkgeversaanpak. Datum: 27 augustus 2019

Mobiliteit van morgen

In deze VPRO Tegenlicht aflevering (53 minuten) gaan Carlo van de Weijer en Maarten Steinbuch dieper in op verschillende mobiliteitsinnovaties die de toekomst een duurzamer kunnen maken. Datum: 18 juni 2022

Kennisbreak met Carlo van de Weijer

In deze YouTube video van SmartwayZ.NL (13 minuten) geeft Carlo van de Weijer zijn visie op de toekomst van mobiliteit. Hij praat over de versnelling die de maatschappij doormaakt en de technologische ontwikkelingen die invloed op ons gaan hebben in de aankomende jaren. Datum: 2 december 2020

Slim Sturen

In het project Slimmer Sturen wordt er onderzocht hoe wegbeheerders hun informatie kunnen delen met serviceproviders van navigatieapps. Op deze manier weten zij waar verkeer wel of niet gewenst is, en kan de route daar op aangepast worden. Wil je meer weten over dit project? Bekijk dan deze korte video van SmartwayZ.NL (2 minuten) op YouTube. Datum: 9 november 2020

FABULOS AI

Als onderdeel van het FABULOS project van de Europese Unie heeft er in Helmond een pilot gedraaid met zelfrijdende elektrische shuttlebussen. Hieruit volgt een Nederlands project die test hoe ze met Artificial Intelligence de bussen nog beter gevaar kunnen laten inschatten. Wil je meer weten over deze pilot? Bekijk dan deze korte video van SmartwayZ.NL (3 minuten) op YouTube. Datum: 24 februari 2022

Slimme afvallogistiek

Hoe kan er vuilnis opgehaald worden in een autoloze wijk? In deze video van Brainport Bereikbaar (2 minuten) gaat over de pilot afvallogistiek die dit najaar in Helmond van start gaat. Datum: 11 juli 2022

Veilig vrachtvervoer

Wil je meer weten over veilig vrachtvoer in Zuid-Nederland? Bekijk dan deze korte video (3 minuten) op YouTube waarin Jacqueline de Rijk-Heeren meer uitlegt over hoe de slimme bandenspanningsmeters bijdragen aan veiliger vrachtvervoer. Datum: 8 maart 2022