Metropoolconferentie

Metropoolconferentie 5 oktober

Beste raadsleden en collegeleden,

We staan aan de vooravond van een nieuw samenwerkingsakkoord. Daarin zetten de 21 gemeenten samen de koers uit voor de komende periode. Samen aan de slag met de strategische regionale opgaven, met als doel een regio waar het goed wonen, werken en ondernemen is, waar economische groei en groei van welzijn in balans zijn met elkaar voor nu en de komende generaties.

Dit voorjaar hebben we het ambitiedocument vastgesteld en deze zomer heeft u de bouwstenennotitie kunnen lezen die ter voorbereiding op het samenwerkingsakkoord is gemaakt. Naar aanleiding daarvan willen we nu graag met u in gesprek over het nieuwe samenwerkingsakkoord.

Daarom nodigen we u van harte uit voor de Metropoolconferentie op 5 oktober van 19:30-22:00 uur in het Mikrocentrum in Veldhoven. Voor raadsleden is dit hét moment om input te geven op het nieuwe samenwerkingsakkoord!

Regionale schaalsprong

Zoals u in de bouwstenennotitie hebt kunnen lezen, is de regionale schaalsprong een belangrijke ontwikkeling. De regio heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot één van de krachtigste motoren van de Nederlandse economie. Ook de opgaven in het landelijk gebied vragen om een duurzame transitie. De kennisintensieve maakindustrie én het feit dat het in de regio goed wonen, werken en leven is, zorgt voor een enorme groei, een schaalsprong. De groei genereert kansen, maar betekent ook toename van mobiliteit en toenemende druk op de woningmarkt, op de leefbaarheid en op de leefkwaliteit voor onze inwoners. In de komende jaren staan we dan ook voor de opgave om deze schaalsprong met elkaar in balans te realiseren. De nieuwe samenwerkingsagenda zullen we daarom opbouwen vanuit de twee ontwikkellijnen: duurzame schaalsprong Brainport en nieuwe balans van het landelijk gebied.


Samenwerkingsakkoord: Voor een duurzame schaalsprong voor mens en economie

Tijdens de Metropoolconferentie nemen we u kort mee in hoe het Samenwerkingsakkoord gemaakt en vastgesteld wordt. Maar belangrijker: we gaan vooral aan de slag met de inhoud van het nieuwe samenwerkingsakkoord. Samen bouwen we verder aan een nieuwe agenda met elkaar en voor elkaar als regio.

Kennismaking nieuwe voorzitter

Naast de inhoud is er ook tijd om kennis te maken met de nieuwe voorzitter van onze regionale samenwerking, Jeroen Dijsselbloem (burgemeester Eindhoven) en de nieuwe voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen op de thema’s.

Hoofdlijn agenda

19:00 Inloop

19:30 Opening en kennismaking met Jeroen Dijsselbloem als nieuwe voorzitter MRE en nieuwgekozen voorzitters van de vier poho’s (energietransitie, economie, mobiliteit, transitie landelijk gebied)

20:00 Plenaire toelichting bouwstenennotitie-hoofdlijn samenwerkingsakkoord

20:15 Werksessie/deelsessies: Welke opgaven uit de bouwstenennotitie “doen we vandaag en welke morgen”?. In kleine gemengde groepen gaan we aan de slag ondersteund door een moderator

21:00 Pauze

21:15 Werksessie/ deelsessies: Vanuit gesprek aanscherping opbrengst 1e werksessie

21:45 Plenaire afsluiting

22:00 Borrel

U kunt zich via deze link aanmelden.