Mobiliteit

Masterclass Mobiliteitstransitie

Op woensdag 28 september 2022 organiseerden we digitale Masterclass “Mobiliteitstransitie - En nu samen aan de slag!”.

Om de enorme groei van de verkeersdruk in de regio te beperken, zet de regio Zuidoost-Brabant in op het versnellen van de mobiliteitstransitie. Een mobiliteitstransitie houdt in dat er een verschuiving plaatst vindt vanuit autogebruik naar meer OV, fiets, lopen en slimme mobiliteit. Zonder mobiliteitstransitie legt de mobiliteitsgroei een te grote claim op de ruimte (infrastructuur en parkeren) en op de leefbaarheid van de steden (congestie, geluidsoverlast, luchtkwaliteit). Het is nu al druk op de weg, en de komende jaren wordt het gezien de economische groei in deze regio en de geplande woningbouw alleen maar nog drukker

Samenwerken aan de noodzakelijke mobiliteitstransitie is een opgave voor de hele regio.

Mobiliteit is bij uitstek een onderwerp op regionaal op te pakken. In de regio werken betrokken overheden en bedrijven al samen aan het realiseren van samenhangende maatregelen voor die mobiliteitstransitie. Een voorbeeld hiervan zijn de kortetermijnmaatregelen randweg Eindhoven, met regionale mobiliteitshubs, snelfietsroutes, verbeteringen aansluitingen N2, bus op de vluchtstrook en werkgeversbenadering. Vanwege de groei moet het nu nog beter, we moeten nu samen aan de slag met de mobiliteitstransitie.

Tune in op deze masterclass en kom snel meer te weten over de regionale mobiliteitsopgave.

Er gebeurt dus al veel, en er werken veel organisaties en overheden samen aan de opgave. Soms is het wel gewikkeld, daarom organiseren we deze masterclass zodat uw snel goed op te hoogte bent over deze belangrijke opgave. Hoe we deze opgave aanpakken en hoe uw gemeente bij kan dragen aan het realiseren van de eerste stappen in de mobiliteitstransitie.

We gingen tijdens de masterclass in op vragen als:

  • Wat is de mobiliteitsopgave?
  • Wat gebeurt er nu al in de regio?
  • Hoe moeten we nu samen aan de slag om de transitie te versnellen?
  • Waarom pak je de mobiliteitsopgave samen aan?
    Hoe kijk je over de regionale grenzen heen?
  • Wat kunnen de 21 gemeenten zelf doen?

De Masterclass is gegeven door Stephan Suiker (projectmanager deelopgave A2 Randweg Eindhoven voor SmartwayZ.NL.), Mathijs Kuijken (voorzitter Poho mobiliteit en deelnemer programmaraad SmartwayZ.NL en het bestuurlijk overleg versnellingsopgave) en Jeroen Rooijakkers (wethouder mobiliteit gemeente Veldhoven). Thomas Vonken van Team MRE was gespreksleider.

Terugkijken!

Deze masterclass is nu terug te kijken via Youtube.