Energiestrategie

Introductieprogramma energietransitie

Het introductieprogramma energietransitie voor volksvertegenwoordigers, dat NP RES samen met de VNG organiseerde, is achter de rug. De afgelopen webinars gingen over de Omgevingswet, aardgasvrij maken en duurzame mobiliteit. Ook voor de zomer is er een aantal webinars geweest. Je kunt alle webinars terugkijken.

'Met het introductieprogramma hebben nieuwe volksvertegenwoordigers handvatten aangereikt gekregen op het gebied van energietransitie', zegt thematrekker Pascale Georgopoulou. ‘Maar inwerken eindigt niet na een half jaar. Dat is een inspanning die tot de volgende verkiezingen doorloopt.’ Daarom is NP RES benieuwd wat volksvertegenwoordigers verder nodig hebben. Heb je ideeën en wensen? Stuur dan een mail naar Pascale, zodat we samen kunnen kijken welke ondersteuning verder nodig is.