Transitie

Introductiefilm Ontwikkelperspectief Novex De Peel

Op 27 maart is een webinar gehouden voor raadsladen, statenleden en leden van het algemeen bestuur van het waterschap. Onderwerp van het webinar was het ontwikkelperspectief voor de Peel. Tijdens het webinar is een introductiefilm (7 minuten) getoond over het ontwikkelperspectief voor NOVEX De Peel. De introductiefilm is te zien op https://youtu.be/Yp9Sg2dnT4s.

Achtergrond: De Peel is door het kabinet aangewezen als een van de zestien nationale aandachtsgebieden voor herinrichting. In NOVEX De Peel werken alle overheden, als één overheid, samen met de streek aan een duurzame toekomst voor de Peel. NOVEX staat voor extra uitvoeringskracht en de ambitie om als Rijk en regio samen te investeren in de toekomst van de streek. NOVEX De Peel richt zich op het mogelijk maken van vernieuwing, het in beweging brengen van partijen, op experimenteerruimte voor de streek. Om een beweging in gang te zetten moet je weten waar je staat en waar je naartoe gaat. Daarom hebben de betrokken overheden in 2023 opdracht gegeven om een Ontwikkelperspectief te maken. Wat willen we wel en wat liever niet op weg naar 2050?

Het zich ontwikkelend NOVEX-perspectief is een kompas waarmee we als overheden het gesprek aangaan met de streek. Om het perspectief samen verder uit te diepen én om te bekijken of maatschappelijke coalities tot uitvoering kunnen komen. Het Ontwikkelperspectief schetst een toekomst van de Peel die meerkleurig is; met ruimte voor geel (economie en energie), voor groen (natuur, bodem en water), en rood (wonen en leefbaarheid). Daarbij kijken we vooruit naar 2050 en wat dat betekent richting 2030. Om zo gezamenlijk te komen tot een nieuwe balans tussen natuur, ondernemerschap en leefbaarheid, met genoeg water en een gezonde bodem als fundament.

Voor meer informatie en het volledige Ontwikkelperspectief, kijk op de speciale website: www.novexdepeel.nl.