Actueel

Bijpraatbijeenkomst over de versnellingsopgave schaalsprong

De regio heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot één van de krachtigste motoren van de Nederlandse economie. De kennisintensieve maakindustrie én het feit dat het in de regio goed wonen, werken en leven is, zorgt voor een forse groei. In de afgelopen periode hebben we met elkaar hard gewerkt om de fundamenten te leggen voor de schaalsprong in onze regio. Er ligt hier een belangrijke overheidsopgave om de groeiontwikkelingen voor de regio op een goede wijze te faciliteren. We hebben hiervoor samen met de Provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten en Brainport in een gezamenlijk proces een Versnellingsopgave voor de regio geformuleerd met als doel om fors te investeren in de uitbreiding van de woningvoorraad en de versterking van onze regionale mobiliteit. We bespreken waarom deze schaalsprong van groot belang is voor onze regio, hoe wij onze overheidsopgave hierin oppakken en welke bijdrage wij hierin van u als raadsleden vragen. In deze interactieve sessie nemen Stijn Steenbakkers (Vz poho economie), Mathijs Kuijken (vz poho mobiliteit), Paul van Nunen (directeur Brainport Development) en Jannet Wiggers (directeur MRE) u hierin mee en is ook uitgebreid de gelegenheid om daarover in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Er gebeurt dus al veel, en er werken veel organisaties en overheden samen aan deze versnellingsopgave. We begrijpen dat er veel speelt en met elkaar samenhangt, daarom organiseren we deze bijeenkomst zodat u goed op de hoogte bent en blijft. En ook hoe u daar als gemeenten uw bijdragen aan kunt leveren.

Met deze bijeenkomst gaan we dieper in op de informatie uit de nieuwsbrieven ‘terugkoppeling uitkomsten BO MIRT’ (verzonden 14 november) en ‘aanvraag Regio Deal 4e tranche’ (verzonden 23 november). Lees meer over de versnellingsopgave op een eigen pagina op de website.

Deze bijpraatbijeenkomst is nu terug te kijken: