Transitie

Impulsregeling NOVEX De Peel vanaf vandaag open!

In de Peel stapelen veel ruimtelijke vraagstukken zich steeds verder op. Denk bijvoorbeeld aan verduurzaming van de landbouw en voedselverwerking, natuurbescherming, energietransitie en wonen. Om de beweging naar een duurzame en gezonde toekomst van de Peel te versterken, lanceert NOVEX De Peel vandaag de Impulsregeling NOVEX De Peel.

Met deze nieuwe regeling ondersteunt NOVEX De Peel maatschappelijke initiatieven van samenwerkingsverbanden van ondernemers, inwoners, overheden en maatschappelijke organisaties die werk maken een duurzame toekomst voor de Peel. De regeling is bedoeld voor partijen uit het gehele uitwerkingsgebied van de Peel: Zuidoost- en Noordoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. 🌳 🤝
Lees meer op de website. Of ga direct naar de website van NOVEX De Peel voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier van de regeling.

De eerste openstelling van deze nieuwe regeling loopt van 3 juli tot en met 20 december 2024. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

De Impulsregeling NOVEX De Peel wordt uitgevoerd door RNOB namens alle partners van NOVEX De Peel.