Gulbergen header

Gulbergen beoogd als regionaal stadspark van de Brainportregio

Landgoed Gulbergen moet een regionaal landschapspark worden, waar mensen kunnen komen uitwaaien, sporten, recreëren en van de natuur genieten. Een landschap waarin de natuur en het water de ruimte krijgen. Vanwege de enorme verwachte groei van het aantal woningen en inwoners in de komende jaren in de Brainportregio is zo’n plek hard nodig. Dat is de kern van de Ontwikkelvisie die Metropoolregio Eindhoven (MRE) 26 oktober presenteerde tijdens een online informatiebijeenkomst voor betrokkenen bij het gebied. Het komend jaar moet duidelijk worden of het lukt om het plan ook financieel haalbaar te maken. MRE onderzoekt daarvoor verschillende scenario’s.

Een groen recreatief gebied is ook de uitdrukkelijke wens van enkele honderden betrokkenen die in 2022 meedachten over een toekomstplan voor Landgoed Gulbergen. Uit een online enquête en een reeks van bijeenkomsten met omwonenden, verenigingen, bedrijven en andere betrokkenen bleek dat andere mogelijke scenario’s, zoals woningbouw, een vakantiepark of het opwekken van duurzame energie, op weinig draagvlak konden rekenen. MRE heeft de inbreng uit het participatietraject uitgewerkt in een Ontwikkelvisie: een wensbeeld voor het regionaal stadspark van de Brainportregio. De visie vormt de basis voor een aantal concrete projecten die in de komende tien jaar gerealiseerd kunnen worden.

Haalbaarheid

Of alle onderdelen van het plan ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, hangt af van de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen. De gebiedsontwikkeling moet niet alleen kunnen rekenen op draagvlak, maar ook budgetneutraal zijn. In de loop van 2024 moet daarover duidelijkheid komen.

Terugkoppeling aan deelnemers

Op 26 oktober organiseerde MRE een online informatiebijeenkomst om alle betrokkenen bij te praten over Ontwikkelvisie en hoe de inbreng daarin is verwerkt. Ook is er op 9 november tussen 19.00 uur en 20.30 uur een inloopavond op de locatie van golfbaan Gulbergen. Mensen kunnen die avond vragen stellen en in gesprek met leden van het projectteam over de Ontwikkelvisie. Belangstellenden worden verder op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief en de website.

Over Gulbergen

Landgoed Gulbergen is een groene zone in de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen. Het gebied is zo’n 325 hectare groot en ligt tussen de steden Eindhoven en Helmond. Ooit was het een vuilstort, nu is het een groen, landschappelijk gebied dat geliefd is vanwege het prachtige uitzicht vanaf het hoogste punt van Brabant. Het is er aangenaam toeven voor onder meer golfers, wandelaars en fietsers. De Metropoolregio Eindhoven (MRE) is eigenaar van Landgoed Gulbergen, daarmee zijn de 21 gemeenten in MRE (financieel) verantwoordelijk voor het gebied. De gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen zijn als grondgebiedgemeenten aan zet voor de ruimtelijke keuzes. De 21 gemeenten in MRE zijn ook verantwoordelijk voor de ‘eeuwigdurende nazorg’ voor de voormalige vuilstort. Een verantwoordelijkheid die MRE op termijn overdraagt aan de provincie.

Het beheer van het gebied lag lange tijd bij Attero, tot MRE eind 2020 de erfpachtovereenkomst beëindigde voor een aankoopbedrag van 17,1 miljoen euro. MRE besloot hiertoe omdat de beoogde ontwikkeling van het gebied jarenlang niet van de grond kwam. Sindsdien staat MRE als eigenaar van het gebied zelf aan de lat voor de gebiedsontwikkeling.

U kunt de online bijeenkomst dagen terugkijken via www.gulbergen.nl of hieronder. Op de website van Gulbergen kunt u ook de Ontwikkelvisie voor landgoed Gulbergen lezen.

Informatiebijeenkomst terugkijken

Bekijk hier de online informatiebijeenkomst van 26 oktober jl. terug.