Viaduct handen header

Groen licht voor uitwerken van bovenregionale samenwerking

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft zich op 3 juli 2024 positief uitgesproken over het aangaan van bovenregionale samenwerkingen om de doelen uit het Samenwerkingsakkoord en de Brainport Agenda te realiseren. Het Dagelijks Bestuur zal op basis hiervan samenwerkingsovereenkomsten gaan uitwerken met de gemeenten Meierijstad en Weert, een nadere verkenning doen naar samenwerking met de grensregio’s Belgisch Limburg en de Antwerpse Kempen en onderzoeken welke andere bovenregionale samenwerkingen potentie hebben.

Jeroen Dijsselbloem, voorzitter MRE: “De ruimtelijke opgaven in onze regio zijn groot en hebben een uitstraling tot buiten de regio. Het ligt dus voor de hand om samenwerking met aangrenzende gemeenten en regio’s te verkennen.” De eerste ambtelijke verkennende gesprekken laten zien dat er mogelijkheden zijn voor een kansrijke samenwerking op de onderwerpen: talent en uitwisseling van talent, aanpak van de woningbouwopgave, ruimte voor geschikte werklocaties en aanpak van de mobiliteitsopgave. Duidelijk is dat bij de verschillende partijen verschillende inhoudelijke thema’s spelen. In het geval van de gemeente Meierijstad, gemeente Weert en Belgisch Limburg en de Antwerpse Kempen is dit het meest concreet. Daarom worden deze nu als eerste verder uitgewerkt. In de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst met Weert wordt gekeken of gemeente Venlo ook meteen mee kan worden genomen.

Samen de schaalsprong in goede banen leiden

Onze regio maakt een schaalsprong door. Deze is in ons geval grotendeels het gevolg van onze succesvolle hightech maakindustrie. Het economisch succes van Brainport Eindhoven leidt tot grote ruimtelijke en sociale opgaven, zoals op het gebied van woningbouw, werklocaties, bereikbaarheid, energie-infrastructuur, vitaal landelijk gebied en voorzieningen. Deze opgaven hebben we met elkaar ook vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord ‘In goede banen’ 2023 – 2026. En met de extra investeringen van het Rijk in het kader van het project Beethoven worden de bestaande opgaven geïntensiveerd.