Subsidie

Gezocht: lid Adviesgroep Stimuleringsfonds

Gezocht: lid Adviesgroep Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven, ter vertegenwoordiging van de kennisinstellingen.

Het Stimuleringsfonds van Metropoolregio Eindhoven ondersteunt innovatieve samenwerkingsprojecten die door partijen uit de Triple Helix in de Brainport regio worden uitgevoerd. Dens, Eindhoven Engine, Mantispectra, Metalot en Leydenyar zijn enkele bekende partijen in de regio die we in het verleden met een aanjaagsubsidie op weg hebben geholpen. Jaarlijks wordt er door de 21 regiogemeenten een budget van ruim 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om projecten te ondersteunen die de economische structuur van de regio versterken en tegelijkertijd bijdragen aan oplossingen voor de enorme opgaven waar de regio voor staat. Lees meer over het Stimuleringsfonds op deze aparte pagina.

Voor de advisering over de ingediende Stimuleringsfonds-aanvragen aan het Dagelijks Bestuur, maakt de Metropoolregio Eindhoven gebruik van een onafhankelijke Adviesgroep. De leden van de Adviesgroep beoordelen aanvragen voor het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven.

Deze Adviesgroep is samengesteld, rekening houdend met ‘Triple Helix’ (bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid), ‘Geografische spreiding’ (stedelijk gebied, A2-gemeenten, Kempen en Peel) en ‘Inhoudelijke focus’ (technologie, gebiedsgerichte economie en bedrijfskunde).

Binnen de Adviesgroep is een positie beschikbaar gekomen voor een Adviesgroep lid met het Triple Helix aandachtsgebied kennisinstellingen. Daarom is de Metropoolregio Eindhoven op zoek naar geschikte kandidaten om zitting te nemen in de Adviesgroep. Het lidmaatschap van de Adviesgroep is onbezoldigd.

Om op een goede, onafhankelijke manier zitting te kunnen nemen in de Adviesgroep, moeten de leden voldoen aan de volgende criteria:

  • Heeft zitting op persoonlijke titel
  • Is op actieve wijze zakelijk, dan wel maatschappelijk betrokken bij Zuidoost-Brabant
  • Heeft aantoonbare affiniteit met de economische ontwikkeling van Zuidoost-Brabant
  • Geniet autoriteit in zijn/haar vakgebied
  • Brengt kennis mee die complementair kan zijn aan de aanwezige kennis in de Adviesgroep.
  • Is minimaal 3 keer jaar een dagdeel beschikbaar voor het fysiek bijwonen van de Adviesvergadering van de Adviesgroep, waaraan voorafgaand de ingediende projectaanvragen individueel worden beoordeeld
  • Kan voorafgaand aan vergaderingen van het Dagelijks Bestuur adviseren over ingediende verzoeken mbt vaststelling, wijziging begroting en verlenging looptijd

Specifiek voor de beschikbare vacature gelden de volgende criteria:

  • Heeft een duidelijke binding met de pijler kennisinstellingen binnen de triple helix
  • Bezit een aantoonbaar uitgebreid netwerk binnen de kennisinstellingen van Zuidoost-Brabant

Iedere kandidaatstelling moet zijn voorzien van een korte motivatie. Geselecteerde kandidaten zullen worden benaderd voor een gesprek met een afvaardiging van de Adviesgroep en de programmamanager Stimuleringsfonds. De gesprekken worden gevoerd op 3 juni a.s. in de middag.

Wij verzoeken u om uw kandidaatstelling aan ons door te geven door het sturen van een e-mail met een korte motivatie en C.V. aan b.luijten@metropoolregioeindhoven.nl. De sluitingsdatum voor het indienen van een motivatie is 26 mei 2024. Voordrachten zullen uiteraard vertrouwelijk behandeld worden. 

Mocht u nog vragen hebben over deze vacature, dan kunt u contact opnemen met programmamanager Bas Luijten via b.luijten@metropoolregioeindhoven.nl of via 040-259 45 96.