Energiestrategie

De RES 1.0 is vastgesteld

Van alle 21 gemeenten die deel uitmaken van de Metropoolregio Eindhoven hebben de gemeenteraden de RES 1.0 nog vóór de kerst 2021 vastgesteld. De vaststelling door de algemene besturen van de waterschappen Dommel en Aa en Maas én door de Gedeputeerde Staten van de Provincie had al eerder plaatsgevonden. Daarmee is de Regionale Energiestrategie 1.0 van de Metropoolregio Eindhoven vastgesteld.

De gemeenteraden zijn overwegend positief over de afspraken die er regionaal zijn gemaakt om tot een duurzame energievoorziening te komen. In totaliteit moet er 2TWh aan hernieuwbare energie uit zon en wind worden opgewekt. De gemeenteraden blijven wel aandacht vragen voor voldoende betrokkenheid van inwoners en belanghebbenden bij de uitvoering van de RES.

Bekijk de publieksversie van onze RES 1.0 op de eigen website.